Product toegevoegd aan winkelmand
 

Georganiseerde criminaliteit en ondermijning

De Wet Bibob: Wat is er gewijzigd?

Op 1 juli 2013 trad de Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob in werking. De belangrijkste wijzigingen staan op een rij in deze brochure.

Beschrijving

De Wet Bibob is in 2007 geëvalueerd. Uit de evaluatie kwam naar voren dat het goed zou zijn als de wet zou worden uitgebreid en als het gebruik ervan makkelijker zou worden gemaakt. Dit leidde tot een gewijzigde Wet Bibob, die op 1 juli 2013 in werking trad.

De voornaamste wijzigingen zijn:

  • De Wet Bibob is uitgebreid naar de vastgoedsector, de kansspelsector, de vuurwerkimporteurs, vergunningen van de Huisvestingswet en de uitvoer, doorvoer en overdracht van strategische goederen en diensten.
  • Voor de gemeentelijke vergunningen en ontheffingen geldt dat de Wet Bibob niet meer de branches en sectoren noemt waarbinnen de Wet Bibob geldt. Gemeenten kunnen nu zelf bepalen welke vergunningen, die zijn gebaseerd op een gemeentelijke verordening, onder de werking van de Wet Bibob moeten vallen.
  • Het is voor bestuursorganen nu makkelijker om eerst een gedegen eigen onderzoek te doen naar de betrokkene. De bestuursorganen krijgen een betere informatiepositie, en de Regionale-Informatie en Expertisecentra (RIEC’s) worden beter toegerust om de bestuursorganen te ondersteunen bij de toepassing van de Wet Bibob.
  • De RIEC’s, de lokale driehoek (burgemeester, hoofd van politie en de officier van justitie) en de externe bezwaarschriftencommissies inzage krijgen in een Bibob-advies.
  • De adviestermijn voor het Landelijk Bureau Bibob is verruimd tot maximaal 12 weken. Daarnaast is er een kwaliteitscommissie ingesteld die een aantal keer per jaar de adviezen van het LBB aan een grondig onderzoek onderwerpt.

De brochure is met name bedoeld voor overheidsorganen die de Wet Bibob toepassen, maar is ook interessant voor andere organisaties en belangstellenden die met de Wet Bibob te maken hebben.

Organisatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Bestanden

Kijk voor actuele informatie over de Wet Bibob op hetccv.nl