Product toegevoegd aan winkelmand
 

Georganiseerde criminaliteit en ondermijning

De bestrijding van witwassen, beschrijving en effectiviteit 2010-2013

De bestrijding van witwassen geniet in Nederland al jaren een hoge prioriteit. Dit onderzoek is een startversie van een monitor anti-witwasbeleid.

Probleemstelling

De Financial Action Task Force (FATF) heeft in een evaluatie in 2011 vastgesteld dat Nederland meer zicht moet krijgen op de effectiviteit van het gevoerde anti-witwasbeleid. Mede naar aanleiding van de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer namen de ministeries van Veiligheid en Justitie en Financiën het initiatief tot de ontwikkeling van een beleidsmonitor anti-witwasbeleid.

Beschrijving

Dit onderzoek draagt bij aan het vaststellen van (prestatie-) indicatoren van de bestrijding van witwassen, die op dit moment haalbaar, meetbaar en adequaat zijn. Ten eerste door de inventarisatie van beschikbare data van activiteiten van de organisaties die betrokken zijn bij de bestrijding van witwassen en informatiestromen tussen deze partijen en de duiding hiervan.
Ten tweede door de toetsing van de huidige praktijk aan de FATF criteria voor een effectief anti-witwasbeleid. In de volgende versie van de monitor zal men door het uitwerken en specificeren van deze indicatoren beter in staat zijn het anti-witwasbeleid in kaart te brengen. 

Auteur

J. van der Knoop

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van het WODC

Links

  • Download het onderzoek op de website van het WODC