Product toegevoegd aan winkelmand
 

Georganiseerde criminaliteit en ondermijning


Milieuvergunning

Tot 1 juni 2003 was het uitsluitend mogelijk milieuvergunningen te weigeren of in te trekken indien dit in het belang van het milieu was. Denk aan gevallen van milieucriminaliteit waarbij buiten de reikwijdte van de vergunning afval illegaal gedumpt wordt.

Provincies en gemeenten kunnen met behulp van de Wet Bibob nu ook voorwaarden stellen aan de integriteit van aanvragers/houders van milieuvergunningen.

Strafbare feiten die de gemeente of provincie door weigering of intrekking van de milieuvergunning wenst te voorkomen, hoeven nu niet meer direct in verband te staan met het milieu. Wel moet het gaan om delicten die door middel van een milieuvergunning mogelijk worden.

Voorbeeld

Een autosloperij kat, met gebruikmaking van de milieuvergunning, gestolen auto’s om. Deze worden van chassisnummers uit sloopwrakken voorzien. Een dergelijk delict bood vóór het bestaan van de Wet Bibob geen grond om een vergunning te weigeren of in te trekken. Een gestolen auto is immers niet slechter voor het milieu dan een niet-gestolen auto.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid