Product toegevoegd aan winkelmand

Georganiseerde criminaliteit en ondermijning


Achtergrondinformatie

Georganiseerde criminaliteit organiseert zich in netwerken. Flexibele samenwerkingsverbanden die per gelegenheid tot stand komen.

Drugshandel is daar een voorbeeld van. Drugshandel bestaat niet zonder de inkoop van grondstoffen voor de productie van drugs, zonder de productie zelf en zonder de opslag van drugs. Het bedrijfsmatig organiseren van al deze stappen bestempelen deze illegale activiteiten als ‘georganiseerde criminaliteit’.

De aanpak richt zich op de netwerken die deze criminaliteit mogelijk maakt: de logistieke, de sociale en de fysieke netwerken van de bovenwereld. De maatregelen richten zich niet alleen op personen (de daders), maar ook op de situaties en gelegenheidsstructuren.

Het proces waarin de criminaliteit wordt gepleegd, volgt de bedrijfsmatige stappen van inkoop, productie, distributie, verkoop en besteding van winst.

Aan de hand van deze stappen maaken de barrièremodellen van het CCV het mogelijk om overzichtelijk het criminele proces en de wereld er omheen te ordenen en te analyseren.

Schade voor gemeenten

Criminele praktijken hebben impact in de gemeente.

Veiligheid en leefbaarheid

Veiligheid en leefbaarheid verslechteren door overlast en verloedering van criminele activiteiten. De handel in drugs bedreigt bijvoorbeeld de lokale rust en veiligheid door de toestroom van drugstoeristen. Ook meer direct kunnen burgers last hebben van criminele praktijken. Bijvoorbeeld wanneer zij een woning huren van een malafide huisjesmelker.

Ondermijning lokaal bestuur

Criminele praktijken druisen in tegen de regels, wetten en beleid van uw gemeente. Het ondermijnt het lokale gezag. Heb je hier geen goed zicht en geen grip op, dan kan dat de bestuurskracht van je lokale bestuur aantasten.

Pogingen van criminelen om het lokaal bestuur om te kopen, is een andere bedreiging. Deze dreiging is een directe aanleiding om de problematiek aan te pakken of te intensiveren. Het Expertteam Ondermijning waarin het CCV en Avans Hogeschool samenwerken, kan helpen bij deze aanpak.

Schade voor ondernemers

Ook de lokale economie raakt ontwricht door criminele praktijken. Illegaal ondernemerschap veroorzaakt concurrentievervalsing. Bijvoorbeeld omdat verliezen worden aangevuld met zwart geld. Het winkelaanbod kan hierdoor verschralen en ook kan er leegstand komen.