Product toegevoegd aan winkelmand
 

Gedrag en samenleving


stappenplan
 

Stap 5: Afronding van het gesprek

 • Geef aan dat je het gesprek enorm hebt gewaardeerd. Ook als het een moeilijk gesprek was. De gesprekspartner heeft wel de moeite genomen om met je te spreken. En een lastig gesprek levert mogelijk veel meer waardevolle informatie op dan een soepel gesprek. Daarnaast kan zo’n gesprek nog doorwerken bij de gesprekspartner en alsnog op een later moment tot nadere inzichten leiden.
   
 • Benoem zoveel mogelijk de positieve uitkomsten en bedank voor de verkregen inzichten, maar geef geen oordeel.
   
 • Laat ook weten dat er een aantal aandachtspunten uit naar voren komt, die je verder wilt onderzoeken. En dat je dat met de gepaste voorzichtigheid zal doen.
   
 • Laat weten dat je hoopt dat de gesprekspartner inziet dat dingen vaak in de loop van de tijd gegroeid zijn binnen een organisatie. Soms weet niemand meer precies waarom iets op die speciale manier wordt aangepakt, of waarom iets wel/niet besproken kan worden. En dan is het ook niet mogelijk om een reden of een veroorzaker aan te wijzen. En dat je er niet op uit bent om een schuldige aan te wijzen, maar om de ‘reden achter de reden’ of het ‘risico achter het risico’ op tafel te krijgen. Zodat daar iets aan kan worden gedaan.
   
 • Geef aan dat dit gesprek helpt om samen te begrijpen wat er nu echt gebeurt. Dat is altijd een lastig proces en het zal niet meteen resultaat opleveren.
   
 • Het kan goed zijn als jouw gesprekspartner nog na het gesprek nadenkt over het besprokene en daar alsnog op wil terugkomen of bijvoorbeeld iets wil aanvullen. Geef nadrukkelijk aan dat hier ruimte voor is en hoe dit het beste kan gebeuren.
   
 • Zoals ook al aan het begin van het gesprek is gedaan: laat zo concreet mogelijk weten wat je met het resultaat van het gesprek gaat doen. Vertel nog eens expliciet dat de resultaten uit het gesprek niet meteen aan hem/haar kunnen/zullen worden gelinkt, maar maak bijvoorbeeld een groot verslag van meerdere gesprekken die worden gevoerd. Dit voorkomt dat iemand zich bedreigd voelt en het vertrouwen in jou als gesprekspartner verliest. Want dat verloren vertrouwen is moeilijk te herstellen.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid