Product toegevoegd aan winkelmand
 

Gedrag en samenleving


Gespreksleidraad

Wil je als toezichthouder met de cultuur van een onder toezicht staand bedrijf aan de slag? Dan is het belangrijk om hierover in gesprek te gaan. Een goede voorbereiding is daarbij gewenst. Het CCV heeft hiervoor de gesprekleidraad opgesteld. De gesprekleidraad bestaat uit 5 stappen:

Voorbereiding
Introductie gesprek
Het gesprek
Afspraken maken
Afronding gesprek

Download de gespreksleidraad

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid