Product toegevoegd aan winkelmand
 

Gedrag en samenleving

Documenten

Filter zoekresultaten

Factsheet Gedrag en samenleving; onze speerpunten voor 2022

11 januari 2022

In de factsheet van het CCV-team Gedrag en samenleving staan de speerpunten voor 2022 beschreven. Het team helpt bij het ontrafelen van maatschappelijke problemen waarbij gedrag de sleutel is. Daarbij hanteren ze de IPV-methode: inzicht (analyse), perspectief (oplossingen) en verbinding (samenwerking). Naast advies op maat, worden de vaste pijlers benoemd.

lees meer

Meldingsbereidheid van makelaars bij ongebruikelijke transacties

09 oktober 2020

Om vroegtijdig witwaspraktijken in de vastgoedsector te voorkomen, is het van groot belang dat makelaars melding maken van ongebruikelijke transacties. Politie Oost-Nederland heeft de indruk dat het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door makelaars dat bij de Financial Intelligence Unit (FIU) binnenkomt – een tiental per jaar – laag is. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) is daarom gevraagd onderzoek te doen naar de factoren die de meldingsbereidheid van makelaars beïnvloeden. Ook werd gekeken wat de mogelijkheden zijn om de meldingsbereidheid te vergroten.

lees meer

Trendrapport Toezicht

21 februari 2019

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid heeft een Trendrapport Toezicht gepubliceerd. Het Trendrapport geeft inzicht in recente ontwikkelingen in het toezicht.

lees meer

Waarom zou ik de wet naleven?

28 oktober 2014

De kennis vanuit de gedragswetenschappen levert een belangrijke bijdrage aan de effectiviteit van de handhaving. Daarom passen steeds meer handhavers en toezichthouders deze kennis toe in het handhavingsbeleid. Het CCV heeft in het 'theoretisch perspectief op nalevings- en overtredingsmotieven' recente inzichten vanuit de gedragswetenschappen toegepast in het domein van handhaving en regelnaleving.

lees meer

De verleiding weerstaan

28 maart 2014

Door in te spelen op onbewuste denkprocessen kan de overheid burgers in de goede richting duwen. Nudging heet dit proces. In dit advies stelt de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) dat nudging alleen toelaatbaar is als dit het vermogen van burgers versterkt om verleidingen te weerstaan die niet overeenstemmen met hun eigen waarden en doelen.

lees meer