Product toegevoegd aan winkelmand
 

Fraude


Kennisdocument Malafide stichtingen

Om misbruik via stichtingen te voorkomen heeft de publiek-private projectgroep malafide stichtingen van het Financieel Expertise Centrum (FEC) in samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) in 2020 het barrièremodel malafide stichtingen ontwikkeld. Het model geeft inzicht in mogelijk misbruik van het financiële stelsel, de zakelijke dienstverlening en overheidsvoorzieningen door malafide stichtingen.

Dit kennisdocument is een aanvulling op het barrièremodel en heeft als doel het barrièremodel te duiden en te laten zien waar kwetsbaarheden zitten bij de rechtsvorm stichting.

Informatie is gehaald uit literatuur en interviews met (publieke en private) partners.

In het rapport staan voorbeelden hoe stichtingen worden misbruikt voor criminele doeleinden. Ook geeft het document weer welke mogelijkheden er zijn om misbruik te voorkomen. Het document geeft professionals extra handvatten voor opsporing en handelingsperspectieven.

Download het Kennisdocument Malafide stichtingen

 

 

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid