Product toegevoegd aan winkelmand
 

Drugscriminaliteit


Stap 5: Sluitingsbevel bekendmaken

Het sluitingsbevel op grond van artikel 13b Opiumwet wordt op schrift gesteld en aangetekend verzonden of in persoon uitgereikt door de politie aan de belanghebbende(n). In het bevel tot sluiting worden doorgaans de volgende elementen opgenomen: 

  • sluiting op grond van artikel 13b Opiumwet
  • het pand dat is gesloten 
  • waarom tot sluiting is overgegaan (proportionaliteit, subsidiariteit)
  • belangenafweging
  • de termijn van de sluiting
  • de begunstigingstermijn
  • de dwangmiddelen die zullen worden toegepast
  • dat tegen het besluit bezwaar en beroep mogelijk is. 

De kosten van sluiting kunnen op grond van artikel 5:25 eerste lid, Awb op de overtreder worden verhaald. 
 

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid