Product toegevoegd aan winkelmand
 

Drugscriminaliteit


Stap 4: Sluitingsbevel motiveren

In het kader van de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit heeft het de voorkeur door middel van een handhavingsarrangement op te treden. De gemeente, de politie, het OM en eventuele andere partijen werken op grond van de lokale beleidsregels samen en treden ook gezamenlijk op. Zij maken daarbij gebruik van een mix van strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en eventueel civielrechtelijke maatregelen die in zwaarte oplopen. Is de overtreding van de opiumwet niet beëindigd en gaat de burgemeester over tot sluiting? Dan moet dit besluit voldoende worden gemotiveerd. Een sluiting kan naast het beëindigen van de overtreding ook andere doelstellingen hebben, zoals:

  • de loop eruit halen
  • de bekendheid van het pand in het drugscircuit ongedaan maken
  • een signaal afgeven aan andere bewoners
  • herhaling voorkomen.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid