Product toegevoegd aan winkelmand
 

Drugscriminaliteit


Stap 3: Belangen afwegen 

Legt de burgemeester een last onder bestuursdwang op? Dan dient de burgemeester de belangen van de openbare orde af te wegen tegen de belangen van de gebruiker en/of de (financiële) belangen van de eigenaar van het pand. Dit kunnen verschillende of zelfs tegengestelde belangen zijn. 

De wetgever heeft bewust lokalen en woningen onder het regime van artikel 13b Opiumwet gebracht, waardoor een uiteindelijke sluiting tot de bevoegdheden hoort. Het belang van het beschermen van de openbare orde en veiligheid wordt in de regel zwaarder geacht dan het individuele belang van een eigenaar, verhuurder en gebruiker. 

Uiteindelijk is deze afweging sterk afhankelijk van de feiten en omstandigheden in het dossier. Zie hiervoor ook de Overzichtsuitspraak van de Raad van State van 28 augustus 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:2912) en de uitspraak van de Raad van State van 2 februari 2022
(ECLI:NL:RVS:2022:285). Het beoordelingskader voor de toepassing van de bevoegdheid tot het opleggen van een last onder bestuursdwang op grond van artikel 13b Opiumwet is ook terug te lezen in het beoordelingskader op deze webpagina.

Bij het verhuren van een pand kan een verhuurder een eigen afweging maken aan wie hij het pand verhuurt. De gevolgen van die keuze zijn het risico voor de verhuurder. Het risico dat een pand op grond van artikel 13b Opiumwet wordt gesloten, is daarbij verbonden aan het verhuren van een pand (zie ABRvS 28 mei 2014, ECLI:RVS:2014:1976).

Zienswijze

Veelvoorkomende argumenten in een zienswijze

Nadere afwegingen bij een tijdelijke sluiting

Bestemming pand

 

 

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid