Product toegevoegd aan winkelmand
 

Drugscriminaliteit


Onderzoek toepassing artikel 13b Opiumwet

In 1999 werd artikel 13b Opiumwet – ook wel de Wet Damocles genoemd – ingevoerd met als doel de burgemeester te voorzien in de mogelijkheid om op te treden tegen drugshandel in of nabij voor-publiek-toegankelijke lokalen. De wet bleek zo doelmatig dat het toepassingsbereik van de bevoegdheid in 2007 werd uitgebreid tot woningen. Sindsdien is de burgemeester bevoegd om ten aanzien van woningen en voor-het-publiek-toegankelijke lokalen en daarbij behorende erven een last onder bestuursdwang op te leggen indien soft- of harddrugs worden ‘verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig’ zijn. In de praktijk kan het toepassen van de bevoegdheid leiden tot de sluiting van een pand of perceel, een last onder dwangsom of een waarschuwing.

Aanleiding

Aanleiding voor het onderzoek is de motie Buitenweg-Van-Nispen, waarin de Tweede Kamer de regering verzoekt om de toepassing van de bevoegdheid in artikel 13b Opiumwet te monitoren en haar driejaarlijks te informeren over de rechtmatigheid en zorgvuldigheid van die toepassing en de gevolgen daarvan voor betrokkenen.

Ook de Eerste Kamer heeft opheldering gevraagd over het aantal keren dat burgemeesters gebruikmaken van de bevoegdheid in artikel 13b Opiumwet, het aantal keer dat
betrokkenen in bezwaar en (hoger) beroep gaan, de wijze van toepassing door burgemeesters en de manier van toetsing door rechters.

Het onderzoek beslaat de periode van 1 januari 2018 tot 1 juni 2020.

Onderzoeksvragen

De vier hoofdvragen van het onderzoek luiden als volgt:

  1. Hoe wordt de bevoegdheid uit artikel 13b Opiumwet toegepast door burgemeesters?
  2. Wat zijn de gevolgen van de toepassing?
  3. Welke rechtsmiddelen worden hoe vaak aangewend tegen toepassing van de bevoegdheid?
  4. Hoe oordelen rechters in (hoger) beroepszaken over de toepassing van de bevoegdheid in artikel 13b Opiumwet?

Organisatie

  • Rijksuniversiteit Groningen - Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid (COOV)

Download

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid