Product toegevoegd aan winkelmand
 

Drugscriminaliteit


Onbedoeld ondermijnen

Verkennend onderzoek naar de wijze waarop de Nederlandse overheid onbedoeld de georganiseerde drugscriminaliteit kan faciliteren.

Overheidsbeleid en –optreden kunnen onbedoeld omstandigheden creëren die georganiseerde drugscriminaliteit kunnen faciliteren. Bijvoorbeeld  de introductie van nieuwe subsidies of wetgeving op diverse beleidsterreinen. Om deze kennislacune op te vullen, is besloten middels onderzoek inzichtelijk te maken welke factoren een rol spelen bij overheidsfacilitering van georganiseerde drugscriminaliteit en hoe dat kan worden voorkomen of tegengegaan.

Onder overheidsfacilitering van georganiseerde drugscriminaliteit wordt in het onderzoek het volgende verstaan: het handelen of nalaten van de overheid waardoor onbedoeld een voedingsbodem ontstaat voor georganiseerde drugscriminaliteit.

Download het onderzoek op wodc.nl

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid