Product toegevoegd aan winkelmand
 

Drugscriminaliteit


Nederland en synthetische drugs in de afgelopen 50 jaar

Nederland is groot wat betreft het produceren en verhandelen van synthetische drugs. Het boek 'Waar een klein land groot in kan zijn' beschrijft waarom Nederland hierin zo groot is geworden en waarom dit zo blijft, tenzij de Nederlandse overheid drastische maatregelen neemt.

De 12 belangrijke bevindingen zijn:

 1. Synthetische drugs zijn niet alleen een probleem van het zuiden van Nederland, maar een nationaal probleem met internationale consequenties voor de positie en het imago van Nederland. Het is alleen te bestrijden met voldoende, volhardende en toegewijde capaciteit en een constant brede internationale aanpak. Daaraan heeft het de afgelopen jaren ontbroken.
 2. Criminelen in Nederland hebben in 2017 voor ten minste € 18,9 miljard geproduceerd aan xtc en amfetamine. 
 3. Het bedrag van € 18,9 miljard is te beschouwen als de bijdrage die Nederlandse syndru-criminelen leveren aan de illegale wereldeconomie.
 4. De informatiepositie van Nederland ten aanzien van synthetische drugs is ‘belabberd’. 
 5. Nederlandse criminelen behoren wat betreft de productie van synthetische drugs tot de mondiale top. 
 6. Nederland heeft een ideaal vestigingsklimaat voor criminelen die zich bezighouden met synthetische drugs. 
 7. Het belang van opsporing van synthetische drugs delft vaak het onderspit in de afweging met belangen van volksgezondheid (de schade van drugsgebruik beperken: harm reduction), diplomatie (goede relaties met het buitenland) en economie (de chemische industrie beschermen). 
 8. Door vereenvoudiging van het productieproces kent de wereld van de synthetische drugs inmiddels twee lagen. Enerzijds is sprake van schaalvergroting en professionalisering in grote, ‘schone’ labs. Anderzijds breidt de productie zich uit naar kleine laboratoria van kleine zelfstandigen, ook in woonwijken.
 9. Veel grondstoffen en chemicaliën komen uit China, net als hardware voor laboratoria (o.a. ketels met regelapparatuur). 
 10. Het criminele proces rond synthetische drugs is te beschouwen als een complex en tamelijk chaotisch rivierenlandschap. 
 11. Het publieke geweld door syndru-criminelen is lang binnen de perken gebleven. De syndru-wereld is echter veranderd, met meer onzekerheden en concurrentie voor de criminelen en met meer geweld.
 12. Burgemeesters, magistraten en politiemensen zijn gaan inzien dat drugsgerelateerde criminaliteit grote ondermijnende gevolgen heeft voor de maatschappij.

Download

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid