Product toegevoegd aan winkelmand
 

Drugscriminaliteit


Naar een evenwichtiger Nederlands drugsbeleid

Lex Lemmers en Pieter Tops pleiten voor een meer gebalanceerd drugsbeleid. Daarin moeten veiligheid en gezondheid niet tegenover elkaar staan maar samenwerken. Dit stellen zij na een bijeenkomst in het voorjaar van 2019 waar experts vanuit veiligheid en zorg met elkaar spraken over de drugsproblematiek in Nederland. 

In een artikel zetten Lemmer en Tops de uitkomsten van deze bijeenkomst op een rij. Volgens het duo lijkt op papier het drugsbeleid vaak wel te kloppen, maar in praktijk werkt het onvoldoende. Volgens hen zou het creëren van meer samenhang tussen de verschillende onderdelen van het drugsbeleid een eerste stap kunnen zijn om de drugsproblemen die er spelen rondom criminaliteit en gezondheid beter aan te pakken. 

De pijlers van een drugsbeleid dat de maatschappelijke en sociale schade beperkt en de gezondheid en veiligheid van het individu beschermt zijn:

  • supply reduction (aanbodbeperking)
  • use reduction (vraagbeperking)  
  • harm reduction (schadebeperking) 

Iedere pijler richt zich vanuit een bepaalde expertise op een deel van het beleid, maar er is ook interactie mogelijk waardoor samenwerking en samenhang ontstaat. Politie en justitie zullen vooral actief zijn in de supply reduction, maar hebben daarbij ook de medewerking van anderen nodig. Use reduction biedt mogelijkheden het drugspreventiebeleid concreet vorm te geven, gericht op terugdringing en ontmoediging van gebruik. Daarnaast wordt aan harm reduction gedaan, gericht op vermindering van de persoonlijke en maatschappelijke schade van drugsgebruik.

Download

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid