Product toegevoegd aan winkelmand
 

Drugscriminaliteit


Mee(r) doen met Damocles

Burgemeesters hebben de bevoegdheid om panden, zowel woningen als bedrijfspanden, te sluiten als er drugsactiviteiten plaatsvinden. Dit is geregeld in artikel 13b Opiumwet, ook wel bekend als de Wet Damocles. Het boek ‘Mee(r) doen met Damocles’ is een uitgave van het Aanjaagteam Ondermijning. Dit boek bevat twee rapporten waarin de uitvoering van het beleid nader wordt onderzocht en een menukaart Damocles die gemeenten en verhuurders aan de hand neemt om de wet toe te passen. 

Beschrijving

In het onderzoeksrapport ‘Damocles op maat’ beschrijft Pieter Tops de toepassing van artikel 13b Opiumwet in Midden- en West Brabant. In zijn onderzoek, verricht in opdracht van de Taskforce Brabant-Zeeland, belicht hij dit thema aan de hand van juridische, sociale, bestuurlijke en criminaliteitsaspecten. 

Onderzoeksbureau Fraey beschrijft vervolgens in ‘Damocles op maat’ hoe de samenwerking tussen verhuurders van woningen (in dit geval corporaties) en de gemeente vorm heeft gekregen. Daarvoor werden zes (geanonimiseerde) gemeenten onderzocht. Er wordt inzicht gegeven in factoren die bepalend zijn voor samenwerking. 

Op basis van de bevindingen uit beide rapporten is ten slotte de ‘Damocles Menukaart’ ontwikkeld. Dit deel draagt bij aan het feitelijk organiseren van slimme samenwerkingsverbanden tussen verhuurders en gemeenten. Essentieel om daarna echt samen in actie te komen tegen drugscriminaliteit.

Download

Vervolgbijeenkomsten 
In de loop van 2021 organiseert het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid meerdere (digitale) bijeenkomsten om slimme samenwerking tussen verhuurders en gemeenten verder vorm te geven om zo samen in actie te komen tegen drugscriminaliteit. Daarbij kijken we hoe de maatregelen van verhuurders en gemeenten elkaar kunnen versterken. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor professionals bij gemeenten, corporaties en voor woningverhuurders. Daarnaast is iedereen welkom die direct betrokken is bij de verhuur van vastgoed. Heb je interesse in de bijeenkomsten? Laat dan je gegevens achter,  zodat we contact met je op kunnen nemen.
 

 

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid