Product toegevoegd aan winkelmand
 

Drugscriminaliteit


Inventarisatie Drugsbeleid Evenementen

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft een inventarisatie uitgevoerd om een actueel overzicht van het beleid van gemeenten ten aanzien van het tegengaan van drugsgebruik op evenementen te verkrijgen.

Reden inventarisatie

De minister van Justitie en Veiligheid heeft de Tweede Kamer toegezegd met burgemeesters in gesprek te gaan over strengere vergunningsvoorwaarden voor evenementen om het gebruik van drugs tegen te gaan. Om dit gesprek goed te kunnen voeren, is het nodig om vooraf inzicht te hebben in:

  • De wijze waarop gemeenten de evenementenvergunning al hanteren om verplichtingen aan organisatoren op te leggen om drugsgebruik tegen te gaan
  • De wijze waarop gemeenten de naleving en effectiviteit van deze verplichtingen toetsen
  • De juridische en/of praktische knelpunten waar gemeenten tegenaan lopen.

Van bepaalde typen evenementen, in het bijzonder dancefestivals, is bekend dat een aanzienlijk deel van de bezoekers verboden drugs in bezit heeft en gebruikt. Gemeenten stellen daarom eisen waaraan organisatoren van evenementen moeten voldoen om voor een evenementenvergunning in aanmerking te komen.

Op basis van gesprekken met enkele gemeenten is duidelijk geworden dat eisen ten aanzien van het controleren op drugsbezit bij de ingang als ‘standaard’ kunnen gelden, en dat doorgaans ook van organisatoren wordt verlangd dat zij hun bezoekers actief inlichten dat drugsbezit niet wordt getolereerd. Hoewel aannemelijk is dat de meeste, zo niet alle, gemeenten een dergelijk beleid voeren, bestaat geen inzicht in het aantal gemeenten dat specifieke vergunningsvoorwaarden ten aanzien van drugsbezit op evenementen hanteert en de inhoud van deze voorwaarden. Dit inzicht is nodig om met de burgemeesters van gedachten te kunnen wisselen over het hanteren van strengere voorwaarden. Het CCV heeft daarom een inventarisatie uitgevoerd.

Download

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid