Product toegevoegd aan winkelmand
 

Drugscriminaliteit


Illegale drugsmarkten in België en Nederland

De Belgische en Nederlandse drugsmarkten zijn al decennialang aan elkaar gelinkt. Als communicerende vaten zijn ze met elkaar verweven. In het onderzoek ‘Illegale drugsmarkten in België en Nederland’ wordt nagegaan hoe en in welke vorm deze verwevenheid zich vandaag de dag uit.

Uit het onderzoek blijkt dat bij de productie van cannabis en synthetische drugs, net als bij de tussenhandel van cocaïne, sprake is van een toename in België en ook van een integratie van Belgische en Nederlandse criminele netwerken. Op het niveau van de detailhandel, en dus de bevoorrading van Belgische gebruikers, zien de onderzoekers echter een duidelijk verschuiving van Nederland naar België.

Belgische binnenlandse drugsmarkten

De onderzoekers verwachten dat de Belgische binnenlandse drugsmarkten op termijn meer in handen komen van in België gevestigde criminele groeperingen, ook voor wat betreft de bevoorrading van de gebruikersmarkt. Deze groeperingen worden aangetrokken door kansen die zich op het juiste moment in België voordoen. Zij proberen daarbij een balans te bewaren tussen verschillende factoren (zoals contacten, prijs en kwaliteit van de drugs).

Het is echter lastig te voorspellen in hoeverre de rol van deze in België gevestigde criminele groeperingen zich in de toekomst zal ontwikkelen, vooral wat betreft de bevoorrading van buitenlandse afzetmarkten. Verder valt evenmin te voorzien in welke mate de drugsproblematiek in België, overeenkomstig met die in Nederland, op termijn nog kan groeien.

Download

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid