Product toegevoegd aan winkelmand
 

Drugscriminaliteit


Het transport van chemicaliën vanuit Polen naar Nederland

Het transport van chemicaliën voor synthetische drugsproductie vanuit Polen naar Nederland is voor opsporingsinstanties een heikele kwestie. Transporten kunnen grotendeels ongehinderd plaatsvinden, waardoor de pakkans nihil is. Aan de hand van datagedreven werken, is het mogelijk om preventief en op vooruitstrevende wijze het transport van chemicaliën in kaart te brengen. Maar hoe doe je dat dan vanuit Polen naar Nederland?

In het kader van zijn afstudeeropdracht deed Richard Beer, vierdejaarsstudent aan de NHL Stenden hogeschool in Leeuwarden, onderzoek voor het CCV en de Dienst Landelijke Recherche. Hij heeft onderzocht of er bronnen zijn die de politie kan gebruiken om datagedreven te werken om zo het transport van chemicaliën voor synthetische drugsproductie vanuit Polen naar Nederland in beeld te brengen.

De belangrijkste inzichten uit het onderzoek lees je terug in de factsheet ‘Het transport van chemicaliën vanuit Polen naar Nederland’

Lees de factsheet

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid