Product toegevoegd aan winkelmand
 

Drugscriminaliteit


ERISSP - Landelijk overzicht Synthetische Drugs 1e helft 2020

De rapportage ‘ERISSP - Landelijk overzicht Synthetische Drugs 1e helft 2020’ geeft een overzicht van synthetische drugs in Nederland. Het is een verkort overzicht van:

  • productielocaties,
  • opslaglocaties 
  • dumplocaties van synthetische drugs,
  • precursoren en Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS)

De overzichten zijn per provincie en politie-eenheid in Nederland. Het gaat om het aantal locaties van de eerste helft van 2020 in vergelijking met het aantal van de voorgaande jaren (2016 t/m 2019).

Alle relevante incidenten zijn door materiedeskundigen inhoudelijk beoordeeld naar de ERISSP-criteria. ERISSP1 is een internationaal meldprogramma voor productielocaties, opslaglocaties en dumplocaties van synthetische drugs, precursoren en NPS. Dit programma is enkele jaren geleden ontwikkeld door Europol en het EMCDDA2 in samenwerking met de aangesloten landen. Data uit dit programma wordt onder andere gebruikt bij het opstellen van het EU Drug Markets Report3.

Wanneer een incident voldoet aan deze criteria  dan zijn er voldoende indicatoren aanwezig om te stellen dat het incident synthetische drugs gerelateerd is. In dat geval wordt deze opgenomen in ERISSP en het landelijk overzicht.

Meer productlocaties synthetische drugs

Een belangrijke ontwikkeling is dat er in de eerste helft van 2020 ongeveer 50% meer productielocaties zijn ontdekt dan voorgaande jaren. Deze stijging is het sterkst in de provincies:

  • Drenthe,
  • Noord-Holland,
  • Overijssel
  • Zeeland.

Ook bij de opslaglocaties is een stijging te zien ten opzichte van de voorgaande jaren. Deze is het sterkst in de provincies Noord- en Zuid-Holland. De stijging van het aantal ontdekte productie- en opslaglocaties is (mede) veroorzaakt door het gebruik van berichten uit de gekraakte PGP server ‘Encrochat4’. Dit heeft geleid tot veel succesvolle aanpakken.

Ten aanzien van 2019 is het aantal dumplocaties in de eerste helft van 2020 gelijk gebleven. De stabilisatie van het aantal dumplocaties staat haaks op het feit dat er meer productielocaties zijn aangetroffen. Bij meer productie zou men meer afvaldumpingen verwachten.

Download

Download ERISSP - Landelijk overzicht Synthetische Drugs 1e helft 2020.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid