Product toegevoegd aan winkelmand
 

Drugscriminaliteit


Dumping en lozing van synthetisch drugsafval: verschijningsvormen en politieaanpak

In Nederland wordt veel synthetische drugs geproduceerd. Hierbij komt vloeibaar afval vrij, dat illegaal in de natuur, op straat of elders wordt gedumpt, geloosd of (tijdelijk) opgeslagen.

Y. Schoenmakers, S. Mehlbaum, M. Everarts en C. Poelarends hebben in opdracht van het Programma Politie & Wetenschap onderzoek gedaan naar de aard en ontwikkeling van synthetische-drugsafvaldumpingen en -lozingen in Nederland.

Drugsafvallozingen zijn een ernstig probleem

Uit het onderzoek blijkt dat de drugsafvaldumpingen en met name de – grotendeels onzichtbare – drugsafvallozingen een ernstig en omvangrijk probleem zijn. Er zijn schadelijke gevolgen voor verschillende gebieden. De dumpingen lijken een ondergeschoven kindje te zijn aan het einde van de keten van synthetische-drugsproductie.

Ze kunnen schadelijke gevolgen hebben voor degenen die er fysiek mee in aanraking komen, voor het milieu en voor de maatschappij, onder meer voor de volksgezondheid. Er is nog veel onbekend over de ernst en reikwijdte van die milieu- en maatschappelijke risico’s.

Drugsdumpingen vormen een plaats delict 

Dumpplekken zijn een plaats delict en geven een ingang in het aanpakken van de drugscriminelen. Er zijn concrete mogelijkheden om vanuit een drugsafvaldump door te rechercheren naar leveranciers, helpers, productielocaties en criminele samenwerkingsverbanden.

In de opsporing moeten eerste instantie 2 wegen worden bewandeld:

  • algemene opsporing
  • milieuopsporing.

Het is wel belangrijk dat politie en andere betrokkenen zich bewust zijn het belang van melden en aangifte doen, (eenduidig) registreren en correct handelen op de plaats delict. 

Download

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid