Product toegevoegd aan winkelmand
 

Drugscriminaliteit


Drugscriminaliteit Utrecht 2021

Op verzoek van de gemeente Utrecht en de politie Midden-Nederland schreef Bureau Broekhuizen een geïntegreerd beeld over drugscriminaliteit in Utrecht.

Het beeld gaat in op de drugscriminaliteit die in Utrecht plaatsvindt en op de voedingsbodem hiervoor – hoe komen jongeren in dergelijke criminaliteit terecht? Ook beschrijft het onderzoek gebieden waar drugscriminaliteit relatief vaak voorkomt. 

Conclusies

Van de verschillende vormen van drugscriminaliteit zijn handel en bezit van harddrugs in 2020 in Utrecht het vaakst bij de politie geregistreerd. Het aantal geregistreerde misdrijven en verdachten van handel in harddrugs is tussen 2016 en 2020 toegenomen. Datzelfde geldt voor het aantal meldingen van drugsmisdrijven bij Meld Misdaad Anoniem. Cocaïne is de grootste drugsmarkt in Utrecht, de tweede is hennep en de derde synthetische drugs.

Verschillende misdrijven zijn in Utrecht gerelateerd aan de aanwezigheid van drugscriminaliteit:plofkraken, criminele geldstromen, mensenhandel en excessief geweld.

De aanwezigheid van drugscriminaliteit heeft verschillende negatieve effecten op de Utrechtse wijken. Zo trekt de drugscriminaliteit (jonge) jongeren aan. Wijk- en zorgprofessionals ervaren soms onveiligheid bij hun werkzaamheden (met sommige jongeren) in de wijken en bewoners ervaren gevoelens van onveiligheid, angst en overlast.

Aanbevelingen

  • Houd rekening met de verwevenheid van ondermijnende criminaliteit.
  • Prioriteer de aanpak van jeugd.
  • Besteed aandacht aan vroegsignalering en preventie.
  • Voorkom doorgroei.
  • Zorg voor zicht op en aanpak van huidige blinde vlekken in Utrecht: criminele families, branches, criminele processen en verwevenheid van spelers.
  • Vergroot de maatschappelijk betrokkenheid en weerbaarheid.
  • Maak de overheid meer zichtbaar en weerbaar.
  • Zorg middels monitoring voor een actueel beeld.

Download

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid