Product toegevoegd aan winkelmand
 

Drugscriminaliteit


De intelligence paradox

Lessen uit de integrale pilot Analyse Synthetische Drugs in Oost-Nederland

In Gelderland worden de laatste jaren steeds meer drugsproductielocaties en -dumpingen aangetroffen. Eind 2017 lanceerde Politie Oost-Nederland een geregisseerde aanpak van drugsafvaldumpingen, waarbij alle drugsafvaldumpingen in onderzoek genomen moeten worden. Parallel hieraan startten politie, Team Ketentoezicht Gelderse Omgevingsdiensten, Belastingdienst en RIEC in 2018 een pilot Analyse Synthetische Drugs. Analisten van de 4 ketenpartners kregen van hun leidinggevenden alle ruimte om samen te pionieren met een integrale analysewerkwijze op het thema synthetische drugscriminaliteit.

Onderzoekers hebben dit team en de intelligence pilot van binnenuit gevolgd, om zo de beslissingen, uitgevoerde handelingen, uitkomsten, de rol van de analisten in het RIEC-verband en partners in het veld te kunnen waarnemen en duiden. In het onderzoek is gekeken wat succesfactoren en leerpunten zijn geweest in deze samenwerking. Naast het samenbrengen van informatie van ketenpartners die vaak blijft liggen, blijkt de groepsdynamiek, houding en flexibiliteit van het analistenteam een cruciale factor in de nieuwe werkwijze.

Het rapport bevat een gedetailleerde beschrijving van 3 casussen waarmee het team tijdens de uitvoering werd geconfronteerd;

  • een crimineel netwerk dat gaandeweg in beeld komt via een gebiedsgerichte analyse van een reeks drugsafvaldumpingen.
  • een aangetroffen, deels ontruimde, synthetische drugsproductielocatie.
  • ‘gesjouw met vaten’ mondt uit in de ontdekking van een omvangrijk illegaal netwerk.

De pilot toont aan dat met een gedreven integrale aanpak belangrijke opsporingsinformatie boven tafel gehaald kan worden. Er zijn volop kansen om samen met ketenpartners een beeld te krijgen van de processen en netwerken achter de synthetische drugscriminaliteit. Tegelijkertijd toont het onderzoek ook de versnipperde aanpak in het veld, de gebrekkige slagkracht van de overheid ten aanzien hiervan en de achtergebleven intelligence positie. De opsporing blijkt momenteel nog niet voldoende in staat de verkregen intelligence bij te houden.

Download

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid