Product toegevoegd aan winkelmand
 

Drugscriminaliteit


Webinar bestuurlijke rapportages 13b Opiumwet-zaken

Op 16 maart 2023 heeft gastspreker Michelle Bruijn van de Rijksuniversiteit Groningen de kenniskring bestuurlijke aanpak van drugscriminaliteit online bijgepraat over haar onderzoek. Hieruit blijkt dat bestuurlijke rapportages beter en sneller kunnen worden opgesteld, aangeboden en opgevolgd als het gaat om het sluiten van drugspanden. Zij gaat vooral dieper in op de 5 aanbevelingen die zij heeft gedaan.

De 5 aanbevelingen die de onderzoekers doen, zijn:

  1. Ontwikkel een landelijke uniforme checklist, die aansluit op het rechterlijke beoordelingskader van artikel 13b Opiumwet-besluiten.
  2. Laat politiefunctionarissen eerst een korte vooraankondiging opstellen en deze direct na de doorzoeking delen met de gemeente. Hierdoor is de burgemeester eerder in staat om een voornemen tot optreden te sturen naar de betrokkenen en zo het proces tot aan de besluitvorming te versnellen. Zonder dat van de politie wordt verwacht dat deze de definitieve bestuurlijke rapportage in kortere tijd oplevert.
  3. Zet in op het verbeteren van de samenwerking en communicatie tussen politie en gemeente.
  4. Vergroot de bestuursrechtelijke kennis bij politiefunctionarissen.
  5. Blijf de inhoud van bestuurlijke rapportages aanpassen op de ontwikkelingen in de jurisprudentie over de toepassing van artikel 13b Opiumwet.

De onderzoekers zijn nu bezig met het uitwerken van de eerste twee aanbevelingen: het ontwikkelen van een checklist voor het opstellen van bestuurlijke rapportages en het invoeren van een vooraankondiging.

Lees het onderzoek in dit webdossier of bekijk hieronder het online gastcollege van Michelle Bruijn.

 

Deelnemen kenniskring

Het delen van kennis en het verbinden van publieke en private partijen heeft altijd de aandacht in de kenniskring bestuurlijke aanpak drugscriminaliteit. De kenniskring komt gemiddeld 4 keer per jaar (online) bij elkaar. Deelnemers  hebben toegang tot het besloten gedeelte van dit webdossier. Hierin staan brieven en motiveringen die professionals kunnen helpen hun werk goed uit te voeren. Wil je ook deelnemen aan de kenniskring? Mail dan je naam, telefoonnummer, organisatie en functie naar Jantine van der Hurk, jantine.vanderhurk@hetccv.nl. Zij heet jou dan van harte welkom.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid