Product toegevoegd aan winkelmand
 

Drugscriminaliteit


Kwetsbaren

Kwetsbare kinderen moeten niet in aanraking worden gebracht met hennepteelt

De medische problematiek is niet zodanig dat bewoners niet tijdelijk kunnen verhuizen

Belang van verstandelijk gehandicapte man weegt zwaarder dan het algemeen belang

Waarschuwing is passender gelet op de omstandigheden

Wonen in ander huis is niet onaanvaardbaar

Niet gebleken dat sluiting de gezondheid van belanghebbende schaadt

Medische problemen van de bewoner maakt sluiting niet onevenredig

Bewoners hebben geen bewijs geleverd van hartproblemen

Sluiting onevenredig vanwege gebondenheid aan de woning

Burgemeester heeft zich voldoende ingespannen om de ingrijpende gevolgen van de sluiting te beperken

Maximale sluitingstermijn is onevenredig vanwege ingrijpende gevolgen van de sluiting

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid