Product toegevoegd aan winkelmand
 

Drugscriminaliteit


Algemeen

Bijzondere omstandigheden onvoldoende ernstig om langere sluitingsduur te rechtvaardigen

Sluiting voor onbepaalde tijd is onevenredig

Sluiting van meer dan 6 maanden is onevenredig als er geen sprake is van feitelijke drugshandel

Sluiting van twaalf maanden leidt tot onevenredige gevolgen voor de betrokkenen

Reactie op verzoek om sluiting niet te effectueren is een besluit in de zin van de Awb

Conclusie over de evenredigheidstoets van Widdershoven en Wattel

Alle omstandigheden moeten worden meegenomen in de besluitvorming

Opschorting bijstandsuitkering is geen gevolg van de sluiting

Persoonlijke verwijtbaarheid is niet vereist

Bijzondere omstandigheden leiden tot verzwaarde motiveringsplicht

Ontbreken van iedere betrokkenheid

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid