Product toegevoegd aan winkelmand
 

Drugscriminaliteit


Drugsoverlast

Drugsgebruik en -handel zijn een vorm van sociale overlast die in de Veiligheidsmonitor in de top 5 van overlastvormen staan. De overlast die beide veroorzaken, kunnen de onveiligheidsgevoelens van buurtbewoners versterken.

Veel gemeenten geven aan dat het bij overlast in belangrijke mate gaat om subjectieve overlast, waarbij gevoelens van onveiligheid een belangrijke rol spelen. Ook is het vaak moeilijk onderscheid te maken tussen reguliere horecaoverlast en coffeeshopoverlast.

Convenant of beheerplan kan helpen

Niet alleen in woonbuurten of stadscentra is sprake van drugsoverlast. Ook rond voorzieningen voor chronische psychiatrische patiënten komt overlast voor. Ongeveer een derde van de patiënten is verslaafd. Bij opvangvoorzieningen voor drugsverslaafden en gebruiksruimten is ook sprake van drugsoverlast. Het opstellen en uitvoeren van een convenant of beheerplan kan de overlast beperken. De totale ervaren overlast neemt overigens vaak af door dergelijke opvangvoorzieningen.

Het belangrijkste instrument tegen drugsoverlast en -criminaliteit is de Opiumwet. De Opiumwet stelt het aanwezig hebben van, de productie en de handel in drugs strafbaar. Ook strafbare voorbereidingshandelingen zijn strafbaar. Aanvullend hierop hebben sommige gemeenten vanuit een openbare orde perspectief een verbod op het gebruik van softdrugs in bepaalde aangewezen gebieden in de APV opgenomen.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid