Product toegevoegd aan winkelmand
 

Drugscriminaliteit


Coffeeshop

Het is onder strenge voorwaarden mogelijk om bepaalde hennepproducten in coffeeshops te verkopen. In Nederland zijn ongeveer 600 coffeeshops. Deze zijn verdeeld over zo’n 100 gemeenten. De meeste gemeenten hebben coffeeshopbeleid opgesteld, ook wanneer er geen coffeeshops worden toegestaan. Het optreden tegen een ongewenst verkooppunt wordt makkelijker wanneer er coffeeshopbeleid is vastgesteld. In de volksmond spreekt men over Damoclesbeleid.

Grip op de coffeeshop

Het vormgeven van coffeeshopbeleid is bij uitstek het terrein van de lokale overheid. Samen met politie en Openbaar Ministerie wordt dit beleid gehandhaafd. Naast de landelijke voorwaarden kunnen gemeenten zelf toevoegingen in hun beleid opnemen, om meer grip op de coffeeshops te houden. De burgemeester speelt een centrale rol in de handhaving met eigenstandige bevoegdheden.

De Rijksoverheid wil met het landelijke coffeeshopbeleid een einde maken aan het 'open-deur-beleid' van de coffeeshops. Coffeeshops moeten kleiner en meer beheersbaar worden om overlast en criminaliteit tegen te gaan.

Zichtbaarheid coffeeshop verkleinen

Ook moet drugstoerisme worden teruggedrongen. Per 1 januari 2013 is daarom het ingezetenencriterium ingevoerd. Daarnaast moet de zichtbaarheid van coffeeshops voor scholieren worden verkleind.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid