Product toegevoegd aan winkelmand
 

Drugscriminaliteit


Veiligheidsinstructies

Bij het ter plaatse komen

 • Aankomen in afvoerende luchtstroom
  Benader de situatie altijd met de wind in de rug. Dan is de blootstelling aan schadelijk dampen en/of gassen minimaal.
 • Afblijven en aanzien
  Raak geen verpakkingen aan en open deze niet. Ga bij een mogelijke productieplaats voor synthetische drugs niet naar binnen, omdat er altijd gevaar aanwezig is voor giftige stoffen, gassen, brand of ontploffing.
 • Afstand houden en behouden
  Blijf op ten minste 25 meter afstand verwijderd van de aangetroffen stoffen. Verhoog de veiligheidsafstand naar ten minste 50 meter als er sprake is van bolstaande vaten, sissende verpakkingen en/of vrijkomende dampen. Het houden van afstand is ook belangrijk zodat mogelijk sporen niet beschadigd raken of verloren gaan. Dit is ook van belang voor de mogelijkheden om de opruimkosten in het bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke traject te verhalen op de dader.
 • Alarmeren
  Alarmeer deskundigen (112). Meld de aangetroffen situatie en de zichtbare of dreigende schade/situatie. Benoem zo nauwkeurig mogelijk de omvang. Geef de exacte locatie door en geef aan of er sprake is van brand/rook dat van de dumping afkomt.

Specifiek voor toezichthouder/boa

 • Afzetten en afschermen
  Zet de locatie af, bijvoorbeeld met een lint. Beveilig en bevries het gebied rondom de locatie om risico’s, verlies en verstoring van sporen te voorkomen.
 • Aanwijzingen zoeken
  Zoek op afstand aanwijzingen over de aard, samenstelling en herkomst van stof(fen), zoals verschijningsvorm, (gevaar)etiketten en geurwaarneming. Zie deze aanwijzingen altijd als indicaties. Zoek altijd naar getuigen en aanwijzingen over het tijdstip van de dumping, betrokken voertuigen en personen en van bedrijfsactiviteiten (productieplaatsen voor synthetische drugs), zoals omgevingsonderzoek. Inventariseer welke andere (opsporings)handelingen zinvol zijn.
 • Administreren
  Registreer en fotografeer! Maak aantekeningen voor het proces-verbaal van bevindingen en start een journaal, zoals wie is wanneer gebeld, wat is door wie gezegd, gedaan en afgesproken.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid