Product toegevoegd aan winkelmand
 

Drugscriminaliteit


Relevante wetsartikelen

Bestuursrechterlijke handhaving

Artikel 13 Wet bodembescherming (zorgplicht)

Artikel 1.1a Wet milieubeheer (zorgplicht)

Artikel 10.1 Wet milieubeheer (zorgplicht afval)

Artikel 10.2, lid 1 Wet milieubeheer (ontdoen afval buiten inrichting)

Artikel 7.22 Bouwbesluit (zorgplicht)

Artikel 1a Woningwet (zorgplicht)

Artikel 2.1, lid 1, sub c Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (omgevingsvergunning bestemmingsplan)

Artikel 2.2 lid 1 Besluit lozen buiten inrichtingen

Artikel 6.2, lid 1 en/of lid 2 Waterwet


Strafrechtelijke handhaving

Artikel 173a, lid 1 en/of lid 2 Wetboek van Strafrecht

Artikel 2 Opiumwet

Artikel 3 Opiumwet

Artikel 9 Opiumwet

Artikel 10a Opiumwet

Artikel 13 Opiumwet

Artikel 13a Opiumwet

Artikel 13b Opiumwet

Artikel 2 Wet voorkoming misbruik chemicaliën

Artikel 4 Wet voorkoming misbruik chemicaliën

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid