Product toegevoegd aan winkelmand
 

Drugscriminaliteit


Drugsafval

Bij de productie van drugs komen afvalstoffen vrij. Het chemisch afval kan zeer brandbaar, sterk bijtend of giftig zijn. Criminelen willen van deze afvalstoffen af. Zo lozen ze vloeibaar drugsafval in het riool, op akkerland of de gierkelder van een boederij. Daarnaast worden de afvalstoffen vaak gedumpt.

Elke dumping is illegaal. Het leidt tot maatschappelijke kosten voor het opruimen en verwerken van het afval, legt een fors beslag op de schaarse capaciteit van handhavers, zoals boswachters, en schaadt het milieu in algemene zin en de flora en fauna in het bijzonder. Door vervuiling van de bodem en (oppervlakte)water kunnen flora en fauna sterven.

Dumping herkennen

Een dumping van drugsafval is goed te herkennen. Vaak ligt het afval in kunststof of metalen vaten, jerrycans en soms ook gasflessen langs de weg, in het bos of in het open veld. Soms ligt het afval in een uitgebrande auto en is het nog gevaarlijker.

Aantal drugsdumpingen

Opvallend is dat het aantal drugsdumpingen met 35 procent is gedaald van 300 dumpingen in 2018 naar 200 in 2019. In de eerste helft van 2020 zijn er 75 drugsdumpingen aangetroffen en geruimd. Het aantal drugsdumpingen in buitengebieden/natuurgebieden is echter wel verontrustend, net zoals de agressie en het geweld tegen boswachters. Het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben in oktober 2018 een plan van aanpak opgesteld om toezicht en handhaving in het buitengebied te verbeteren. Het plan richt zich onder andere op dumping van (drugs)afval.


Aansprakelijkheid voor kosten opruimen afval

Om gedupeerde grondeigenaren en gemeenten niet te laten opdraaien voor opruimkosten van drugsafval, is een provinciale subsidieregeling in het leven geroepen. Particuliere grondeigenaren kunnen via de provinciale regeling 100% van de kosten voor het opruimen van drugsafvaldumpingen vergoed krijgen en overheden 50% van de kosten. Beiden tot een maximum van 25.000 euro. Deze subsidieregeling wordt voor alle provincies uitgevoerd door organisatie BIJ12. Zie voor meer informatie provinciale subsidieregeling 'opruiming-drugsafval'.

Meer informatie drugsafval

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid