Product toegevoegd aan winkelmand
 

Drugscriminaliteit

Sluiting drugspand? Zo communiceer je met bewoners

De gemeente Loon op Zand vroeg dit jaar bijna 400 omwonenden naar hun ervaringen bij de sluiting van een drugspand in hun wijk of in hun straat. Het onderzoek geeft het belang van directe communicatie met de bewoners aan. De bewoners die een bewonersbrief kregen met toelichting over wat er aan de hand is, scoorden veel hoger op veiligheidsbeleving na het lezen van de informatie (58%) dan de bewoners die indirect geïnformeerd waren via de lokale krant, social media of via-via in de buurt (8,9%).

“Inwoners vinden het prettig om te weten dat de politie en de gemeente bezig zijn met het bestrijden van criminaliteit, informatie te verkrijgen over wat in hun straat gebeurt en de reden voor de hoeveelheid politie in de straat”, aldus Romy van Iersel die in opdracht van de gemeente dit onderzoek uitvoerde.

Het doel van het onderzoek is dat de gemeente Loon op Zand het communicatiebeleid zo aanpast dat bewoners zich goed geïnformeerd voelen en dat de onveiligheidsbeleving tegelijkertijd niet toeneemt.

Bekijk de factsheet van Loon op Zand ‘Sluiting drugspanden 2018-2020.

Communicatie bewoners over drugspand

“Het is niet verrassend dat bewoners die direct geïnformeerd zijn in hogere mate aangeven dat het drugspand in de wijk hen op een negatieve wijze beïnvloed heeft. Het communicatiebeleid van de gemeente is er op dit moment nog op gericht om vooral de mensen uit (een deel van) de straat een informatiebrief (directe communicatie) te sturen. Het drugspand treft hen het meeste. Zo maken zij zich zorgen over het imago van de wijk of de straat, ze geven aan wantrouwender te worden richting de mensen in de straat en ze zijn geschrokken dat het zo dichtbij komt. Hoe groter de straal om het betreffende drugspand, hoe minder er van directe communicatie gebruik gemaakt wordt”, zo vertelt Romy.

Meer informatie over drugslab

Omwonenden gaven verder nog het advies mee om hen te informeren over het vervolg van de sluiting. De gemiddelde sluitingsduur van een woning is 3 maanden. Bewoners komen dan waarschijnlijk terug en omwonenden willen weten wat er gebeurt om te voorkomen dat de woning nog een keer gesloten wordt. De gemeente geeft aan dat er nauwelijks sprake is van terugval in verkeerd gedrag, maar begrijpt de zorgen van omwonenden wel. Ook gaven bewoners aan dat de gemeente de impact van de sluiting van een drugslab in de gemeente niet mag onderschatten en dat meldingen van bewoners serieus genomen moeten worden.

Meldpunten in de wijk

De gemeente Loon op Zand wilde eveneens weten wat de gemeente in meer algemene zin kan verbeteren, zodat bewoners zich veilig voelen in de gemeente. Het vergroten van de zichtbaarheid van de gemeente via contactpunten of meldpunten in de wijk of een zichtbare wijkagent of boa werden het meest genoemd. Gevolgd door betere communicatie tussen de gemeente en de bewoners. Als derde categorie: voldoende aandacht voor groenvoorzieningen, ophalen of opruimen van (zwerf)afval, de straatverlichting en de kwaliteit van de wegen.

Onderzoek Hogeschool Leeuwarden over veiligheidsbeleving

Enkele maanden geleden sprak het CCV met Romy van Iersel en Martijn Verstappen, adviseur openbare orde en veiligheid binnen de gemeente over dit onderzoek. Tijdens het gesprek werd eveneens gekeken naar het vergelijkbare onderzoek uitgevoerd door studenten van Stenden Hogeschool Leeuwarden. Het CCV begeleidde dit onderzoek en deed een oproep aan studenten, stagiaires of (communicatie)medewerkers bij gemeenten om onderzoeksresultaten met betrekking tot veiligheidsbeleving te delen.

“Op deze wijze komen we steeds meer te weten over de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsgevoelens van omwonenden bij de sluiting van drugspanden in hun wijk. De cijfers tonen aan dat burgemeesters in verschillende gemeenten steeds meer drugspanden sluiten. Ook in de gemeente Loon op Zand neemt het aantal sluitingen de laatste jaren toe. Het CCV vindt het belangrijk om hierbij ook naar het communicatiebeleid van gemeenten richting omwonenden te kijken”, aldus Lilian Tieman, adviseur integraal veiligheidsbeleid bij het CCV.

Meer informatie?

Voor meer informatie over veiligheidsbeleving, sociaal veilig ontwerp en beheer (kwetsbare wijken of locaties) of het integrale veiligheidsplan kun je contact opnemen met Lilian Tieman: lilian.tieman@hetccv.nl.

Voor vragen met betrekking tot bestuurlijke aanpak drugs (artikel 13b Opiumwet) Jantine van den Hurk:  jantine.vanderhurk@hetccv.nl.

Nog steeds is het CCV geïnteresseerd in vervolgonderzoek (verdieping) of in een andere regio en doet graag een oproep aan studenten stagiaires of beleidsmedewerkers om contact op te nemen.