Product toegevoegd aan winkelmand
 

Drugscriminaliteit


Bestuursrechtelijke maatregelen

Bestuursrechtelijke maatregelen zijn bedoeld om overtredingen van de Opiumwet te beëindigen en herhaling ervan te voorkomen. Hiermee wordt geprobeerd om de negatieve effecten van de handel in en het gebruik van drugs, onder meer vanuit het perspectief van de openbare orde, tegen te gaan. Een bestuurlijke maatregel wordt daarom ook wel een ‘herstelmaatregel’ of ‘herstelsanctie’ genoemd.

Bestuursrechtelijke én strafrechtelijke procedure

Vaak wordt er naast een bestuursrechtelijke procedure ook een strafrechtelijke procedure opgestart. Deze twee procedures kunnen naast elkaar bestaan, omdat ze beide een ander doel dienen. Het doel van de strafrechtelijke procedure is punitief. Dit betekent dat er een straf wordt opgelegd die tot doel heeft het gepleegde onrecht bij de dader te doen voelen.

Een uitzondering op de regel is de bestuurlijke boete op grond van de Huisvestingswet en de lokale Huisvestingsverordening. Dit betreft weliswaar een ‘punitieve’ sanctie, maar ook deze kan naast een strafrechtelijk proces en een strafrechtelijke veroordeling bestaan. Dit heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State bevestigd op 11 maart 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:736).

Binnen de bestuurlijke aanpak van drugscriminaliteit kunnen de volgende maatregelen genomen worden:

Waarschuwing

Voorwaardelijke sluiting

Last onder dwangsom

Preventieve last onder dwangsom

Last onder dwangsom stroomvoorziening

Last onder bestuursdwang (sluiting)

Spoedeisende bestuursdwang (spoedsluiting)

Gebiedsverbod

Huisverbod

Bestuurlijke boete

Wet Bibob

Afspraken met banken/hypotheekverstrekkers

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid