Product toegevoegd aan winkelmand

Drugsbeleid


Veelgestelde vragen Hennepteelt

Per 1 maart 2015 zijn handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt strafbaar gesteld in artikel 11a van de Opiumwet.

Ondernemingen zoals growshops hebben zich toegelegd op handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijk van illegale hennepteelt. Deze bedrijfsactiviteiten zijn strafbaar ten gevolge van de wijziging van de Opiumwet.

Wat kan een gemeente in aanvulling op dit strafrechtsartikel doen tegen panden van waaruit voorbereidingshandelingen worden gepleegd?

Wat kan een gemeente in het algemeen doen om te voorkomen dat er voorbereidingshandelingen plaatsvinden?

Wat kan een gemeente ondernemen tegen panden van waaruit in drugs wordt gehandeld?

Wat betekent het wetsvoorstel voor goederen die legaal in het verkeer zijn gebracht en worden misbruikt voor hennepteelt? Is elke verkoper strafbaar

Is de reikwijdte van de wet enkel grootschalige en beroepsmatige hennepteelt? Hoe zit het met het leveren van kweekbenodigdheden aan een individuele thuisteler?

Is artikel 13b Opiumwet niet van toepassing op lokalen waar de in artikel 11a Opiumwet genoemde handelingen plaatsvinden?

Welke preventieve werking gaat uit van deze nieuwe wet?

Valt iemand die een samenstel van kweekbakken, lampen et cetera in zijn huis heeft staan (die eerder zijn gebruikt voor grootschalige en beroepsmatige hennepteelt) onder het bereik van deze nieuwe wet?

In hoeverre vallen ook klimatologen et cetera (faciliteren in de zin van expertise in plaats van materiële zaken) onder het bereik van deze wet?

Wat betekent dit nieuwe instrumentarium voor toepassing van bestuurlijk instrumentarium?

Hoe kan nog wel bestuurlijk worden opgetreden tegen growshops?

Op grond waarvan kan de vergunning voor growshops worden ingetrokken?

Kan een growshop een schadevergoeding eisen voor het kwijt raken van de vergunning?

Wat betekent deze wijziging van de Opiumwet voor growshops zonder vergunning die na 1 maart 2015 nog open zijn?