Product toegevoegd aan winkelmand

Drugsbeleid

Praktijkvoorbeelden

Filter zoekresultaten

Beleidsregel artikel 13b Opiumwet gemeente Veenendaal

28 december 2015

De gemeente Veenendaal heeft beleid vastgesteld over de toepassing van artikel 13b van de Opiumwet. Deze beleidsregel zorgt voor rechtsgelijkheid en rechtszekerheid bij de toepassing van de bevoegdheid van de burgemeester om woningen en lokalen te sluiten bij overtreding van de Opiumwet.

lees meer

Beleidsregel artikel 13b Opiumwet gemeente Schiedam

22 december 2015

De gemeente Schiedam heeft beleid vastgesteld over de toepassing van artikel 13b van de Opiumwet. Deze beleidsregel zorgt voor duidelijkheid over de toepassing van de bevoegdheid van de burgemeester om woningen en lokalen te sluiten bij overtreding van de Opiumwet.

lees meer

Beleidsregel artikel 13b Opiumwet gemeente Nieuwegein

19 december 2014

De gemeente Nieuwegein heeft beleid vastgesteld over de toepassing van artikel 13b van de Opiumwet. Deze nieuwe beleidsregel zorgt voor meer duidelijkheid over de toepassing van de bevoegdheid van de burgemeester om woningen en lokalen te sluiten bij overtreding van de Opiumwet.

lees meer

Convenant hennepteelt 2013, Zeeland - West-Brabant

30 september 2013

Gemeenten in Zeeland en West-Brabant, politie, Openbaar Ministerie, woningcorporaties, netbeheerders, UWV en SVB hebben afspraken gemaakt over maatregelen om hennepteelt aan te pakken. Door de integrale aanpak wordt de specifieke deskundigheid, informatie en ervaring van iedere convenantpartner benut.

lees meer

Drugsbeleid gemeente Heumen 2013

01 augustus 2013

Het drugsbeleid van de gemeente Heumen is op 9 juli 2013 vastgesteld en op 1 augustus in werking getreden. Hierin staat onder andere dat in Heumen coffeeshops niet zijn toegestaan.

lees meer

Pilot coffeeshops in Amsterdam

12 januari 2012

De gemeente Amsterdam voert een pilot uit om te kijken of het mogelijk is om coffeeshops beter over de stad te spreiden en hiermee overlast tegen te gaan. Binnen de pilot kunnen maximaal vijf coffeeshops verplaatsen naar een nieuwe locatie. Het gaat om een tijdelijke locatie voor twee jaar.

lees meer

Drugs in kleur Rotterdam

29 december 2009

Drugs in Kleur is een project in het Oude Westen van Rotterdam waarbij bewoners actief betrokken worden bij de aanpak van drugsoverlast in de wijk. Tijdens het ‘schouwen’ van de wijk door bewoners, wijkagenten en vertegenwoordigers van woningbouwcorporaties kan op een kaart in vijf verschillende kleuren de eventuele aanwezigheid of sporen van drugsgebruik worden aangegeven. Op deze manier komen alle overlastplekken van een wijk in beeld en kunnen afspraken over de aanpak worden gemaakt.

lees meer