Product toegevoegd aan winkelmand

Drugsbeleid

Documenten

Filter zoekresultaten

Coffeeshops in Nederland 2016

20 augustus 2017

Het aantal coffeeshops in Nederland blijft langzaam dalen. Dit blijkt uit de dertiende meting van de monitor 'Coffeeshops in Nederland'. Wel lijkt er sprake van enige stabilisatie: de daling van het aantal coffeeshops in de periode 2015-2016 is de geringste sinds 2008.

lees meer

Scenario toekomst cannabisbeleid

10 mei 2017

Aan de illegale teelt van cannabis verandert waarschijnlijk weinig als de overheid het huidige gedoogbeleid versoepelt of inperkt. Dat stelt het ministerie van Veiligheid en Justiei in een brief aan de Tweede Kamer over 3 uitgewerkte scenario’s ten aanzien van het cannabisbeleid.

lees meer

Lokaal gezien

30 december 2016

Voor het vormgeven van een succesvol gemeentelijk coffeeshopbeleid is lokaal maatwerk van groot belang. Dit blijkt uit deze verdiepingsstudie naar de ontwikkelingen in het coffeeshopbeleid van onderzoeks- en adviesbureau Intraval.

lees meer

De katvanger in beeld

13 juli 2016

Er zijn grofweg vier typen katvangers te onderscheiden die zijn verbonden met de hennepteelt. Een vijfde type katvanger kan in relatie staan tot de hennepteelt, maar kan ook bij andere illegale activiteiten voorkomen. Dit is de conclusie die Iris Versprille trekt in het afstudeeronderzoek naar katvangers in de hennepteelt dat ze deed onder begeleiding van CCV-adviseur Luuk Olsthoorn.

lees meer

Basisniveau bestuurlijke aanpak van hennepcriminaliteit

16 februari 2016

Het basisniveau bestuurlijke aanpak van hennepcriminaliteit dient als referentiekader en handelingsperspectief voor gemeenten om hun rol binnen de bestuurlijke aanpak van hennepcriminaliteit (verder) in te vullen. De achterliggende vraag is hierbij: 'Wat is minimaal nodig om hennepcriminaliteit vanuit het bestuur effectief aan te kunnen pakken?'

lees meer

Het failliet van het gedogen

30 november 2015

Het gedoogbeleid voor cannabis ligt de laatste jaren vaak onder vuur. Veel gemeenten ervaren dat het beleid niet meer past bij de huidige problematiek en niet bijdraagt aan een effectieve aanpak. Tegelijkertijd zijn er diverse opvattingen over alternatieven. Daarom heeft de VNG een bestuurlijke werkgroep cannabisbeleid geformeerd.

lees meer

Nationale Drug Monitor Jaarbericht 2015

09 november 2015

De Jaarberichten van de Nationale Drug Monitor (NDM) van het Trimbos instituut geven een actueel overzicht in de grote stroom van informatie over het gebruik van drugs, alcohol en tabak in Nederland.

lees meer