Product toegevoegd aan winkelmand

Drank- en Horecawet


Bevorderen van de naleving

Handhaving is slechts één mogelijkheid om de naleving van het verkoopverbod van alcoholische dranken aan jongeren te bevorderen. Ook preventieve maatregelen zijn zinvol. Slimme, preventieve maatregelen kunnen ervoor zorgen dat ondernemers én jongeren zelf spontaan gaan naleven. Dat is niet alleen beter, maar scheelt ook een hoop inspanning!

Een goede analyse van de motieven van de doelgroep om regels wel of niet na te leven is essentieel om te achterhalen welke (type) maatregel geschikt is. Je moet snappen wat de ander beweegt en daarin 'mee bewegen'.

Analyses

Het CCV heeft rondom de Drank- en Horecawet samen met de gemeenten Hoorn, Den Helder, Delft en Westland analyses gemaakt voor de volgende doelgroepen:

De belangrijkste uitkomst van deze analyses was de noodzaak om de norm 'geen alcohol onder de 18' breed uit te dragen. Zolang de maatschappij deze norm nog niet omarmt, is handhaving lastig.

Zelf een analyse doen?

Elke gemeente kent haar eigen 'couleur locale'. Motieven van ondernemers en jongeren om de Drank- en Horecawet wel of niet na te leven, zullen dus ook per gemeente verschillen.

Wil je als gemeente ook een analyse doen? Dan kun je gebruikmaken van het InterventieKompas. Met dit digitale instrument ontdek je in 4 stappen waarom doelgroepen zich niet aan de regels houden. Daarnaast doe je inspiratie op voor effectieve interventies om dit gedrag te veranderen. Het InterventieKompas is gemaakt volgens de laatste inzichten binnen de gedragswetenschap en is een zeer geschikt instrument voor iedere professional die streeft naar regelgeving die werkt. Op interventiekompas.nl kun je er direct mee aan de slag.

Het CCV kan jouw analyse ook begeleiden.  Neem daarvoor contact op met Miriam.Adriaanse(at)hetccv.nl, 06-525 93 456.