Product toegevoegd aan winkelmand

Drank- en Horecawet


Achtergrondinformatie

Drank- en Horecawet

De nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) is sinds 1 januari 2013 van kracht en is op 1 januari 2014 op twee punten aangescherpt om drankmisbruik door jongeren beter aan te pakken. Zo verschuift de leeftijdsgrens voor alcohol van 16 naar 18 jaar en moeten gemeenten over een preventie- en handhavingsplan beschikken.

Belangrijkste DHW wijzigingen per 1 januari 2014:

  • Per 1 januari 2014 geldt er één leeftijdsgrens van 18 jaar, zowel voor de verkoop van zwak alcoholhoudende drank als voor sterke drank. Ook zijn jongeren onder de 18 strafbaar als ze alcohol bij zich hebben in de openbare ruimte. Dit geldt zowel op straat, als op andere plekken die toegankelijk zijn voor publiek (bijvoorbeeld in een kroeg, winkelcentrum, stationshal of park).
  • De wet maakt geen onderscheid meer tussen zwak alcoholische drank en sterke drank. Het maakt dus niet uit of wat voor soort alcohol jongeren beneden de 18 bij zich hebben. Ze zijn in beide gevallen strafbaar.
  • Gemeenten zijn verplicht om uiterlijk per 1 juli 2014 een preventie- en handhavingsplan te hebben vastgesteld. In dit plan staat omschreven op welke wijze de alcoholpreventie en -handhaving vorm krijgen en welke resultaten minimaal behaald moeten worden.

Rol gemeente

Sinds 1 januari 2013 houden de gemeenten toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet. Zij moeten er dus op toezien dat de wet wordt nageleefd en dat jongeren onder de 18 jaar geen alcohol kopen en consumeren. 

De gemeente is verplicht een preventie- en handhavingsplan op te stellen. Hierin legt de gemeente vast hoe ze invulling geeft aan haar toezichts- en handhavingstaak in het kader van de DHW. Het plan bevat de hoofdzaken van het beleid met betrekking tot de preventie van alcoholgebruik door jongeren en de handhaving van de wet: 

  • welke acties worden ondernomen om alcoholgebruik, met name onder jongeren, te voorkomen (al dan niet in samenhang met andere preventieprogramma’s gericht op gezondheid).
  • de wijze waarop het handhavingsbeleid wordt uitgevoerd en welke handhavingsacties in de door het plan bestreken periode worden ondernomen.

Bevoegdheden, onder meer:

  • de burgemeester kan de alcoholverkoop in de detailhandel tijdelijk verbieden. Bijvoorbeeld als is vastgesteld dat de leeftijdsgrenzen drie keer zijn overtreden binnen een periode van 12 maanden (three strikes out).
  • gemeenteraden hebben nieuwe bevoegdheden, zoals het koppelen van toegangsleeftijden aan sluitingstijden in de horeca en het reguleren van prijsacties zoals happy hours of stuntprijzen.

Rol rijksoverheid

De rijksoverheid streeft ernaar schadelijk alcoholgebruik te beperken. Met de Drank- en Horecawet (DHW) is:

  • het vergunningenstelsel vereenvoudigd
  • een sanctiebepaling voor de detailhandel ingevoerd
  • het toezicht op de Drank- en Horecawet overgedragen aan de gemeenten

Ook heeft het kabinet met de Drank- en Horecawet een landelijk verbod ingesteld op het in bezit hebben van alcoholhoudende drank door jongeren onder de 18 jaar in de openbare ruimte. In 2016 is de Drank- en Horecawet uitgebreid geëvalueerd

Meer informatie

Voor vragen kun je contact opnemen met CCV-projectleider Marjolijn van Hest e-mail marjolijn.vanhest(at)hetccv.nl of tel. 06-13 350 089.