Product toegevoegd aan winkelmand

Drank- en Horecawet


Drank- en Horecawet

De nieuwe Drank- en Horecawet is in 2013 ingevoerd. Het doel van de wet is gezondheidsschade door alcohol bij jongeren voorkomen en verstoring van de openbare orde door alcoholmisbruik onder jongeren terug te dringen. In 2014 maakte een aanpassing van de wet onder meer dat de leeftijdsgrens voor het kopen en in het openbaar meenemen van alcohol werd aangepast van 16 naar 18 jaar. Ook moeten gemeenten verplicht een preventie- en handhavingsplan opstellen waarin ze beschrijven hoe ze ervoor zorgen dat er geen alcohol wordt geschonken aan jongeren onder de 18 jaar. En hoe ze als gemeenten vormgeven aan handhaving van deze regel.

Wetsvoorstel

Naar aanleiding van het Nationaal Preventieakkoord en de evaluatie van de DHW ligt er een wetsvoorstel om de DHW op een aantal punten te wijzigen.

De voorgestelde wijzigingen zijn:

 • Prijsacties met meer dan 25% korting zijn niet langer toegestaan.
 • Regels voor verkoop van alcohol op afstand (voornamelijk online verkoop).
 • Strafbaarstelling volwassenen die alcohol doorgeven aan minderjarigen, 'weder-verstrekking'.
 • Uitzondering strafbaarstelling 16- en 17-jarige testkopers in het kader van toezicht
 • Uitzondering strafbaarstelling 14- en 15-jarige VMBO leerlingen in het kader van horecastage.
 • Grondslag voor onafhankelijke positie en vergoeding Landelijke Examencommissie.
 • Intrekken Besluit eisen inrichtingen DHW.
 • Veranderen van de naam van de wet in Alcoholwet.

Tot en met 8 mei 2019 kan iedereen het wetsvoorstel bekijken en erop reageren via: www.internetconsultatie.nl/drankenhorecawet.

Het CCV ondersteunt

Heb je als gemeente problemen met het bepalen van een effectieve interventiestrategie? Dan kan het CCV je helpen! Met het InterventieKompas bepaal je wat een doelgroep motiveert om bepaald gedrag te vertonen. Hierdoor kun je gerichte maatregelen in gaan zetten om dit gedrag te bereiken.

Ook verzamelt het CCV op deze website documenten over de Drank- en Horecawet. Heeft jouw organisatie een document over dit thema dat ook voor andere organisaties interessant kan zijn? Laat het ons dan weten. Dit kan door het betreffende document te mailen naar de webredactie. Wil je meer weten? Neem contact op met CCV-adviseur Marjolijn van Hest.

”Heeft uw gemeente een document over dit thema dat ook interessant is voor andere organisatie? Laat het ons weten!’’

- CCV-adviseur Marjolijn van Hest

De DHW in het kort

De Drank- en Horecawet (DHW) is sinds 1 januari 2013 van kracht. Gemeenten houden sindsdien toezicht op de naleving van de DHW, waar de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) dat voordien deed.

Op 1 januari 2014 is de wet aangescherpt om drankmisbruik door jongeren beter aan te kunnen pakken. Meer informatie over de wet vind je hier. Enkele belangrijke aanpassingen:

 • De leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol verschoof van 16 naar 18 jaar.
 • Jongeren onder de 18 mogen in openbare ruimten geen alcohol bij zich hebben, bijvoorbeeld in een sportkantine.
 • Gemeenten moeten over een preventie- en handhavingsplan beschikken.
 • De wet maakt geen onderscheid meer tussen zwak alcoholische drank en sterke drank.

Links