Product toegevoegd aan winkelmand

Database overvalpreventie

Subsidieregeling Aanpak veiligheid kleine bedrijven

Ondernemingen en winkels met maximaal vijf vestigingen met ieder maximaal tien personeelsleden (fte's) krijgen met de Aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven gratis advies en financiële ondersteuning bij de aanpak van criminaliteit en fraude.

Beschrijving

Uit onderzoek blijkt dat ondernemers, die zich onveilig voelen, minder investeren en soms zelfs hun bedrijf sluiten. Met name voor kleine bedrijven kan het moeilijk zijn om zich goed te beveiligen, omdat zij hiervoor vaak de kennis en financiële ruimte missen.

Om in aanmerking te komen voor subsidie, kunnen ondernemers een beveiligingsscan laten uitvoeren door een erkende scanner. Deze licht de onderneming door op zwakke punten in organisatorische, bouwkundige en elektronische veiligheidsmaatregelen. Zoals procedures voor personeel of het gebruik van camera's. Op basis hiervan adviseert hij de ondernemer over de maatregelen hij het beste kan nemen.

Als de ondernemer maatregelen neemt die uit de beveiligingsscan naar voren komen, kan hij hier subsidie voor krijgen. 

Doel en doelgroep

Het stimuleringsinstrument is alleen gericht op kleine bedrijven. ‘Klein’ is gedefinieerd als maximaal  vijf vestigingen met ieder maximaal tien personeelsleden (fte's).

Resultaat en evaluatie

In 2010 hebben ruim 7.000 ondernemers subsidie aangevraagd. In 2011 is er een subsidie van 1.000 euro per vestiging beschikbaar. Met een budget van 10 miljoen euro kunnen 10.000 vestigingen beter worden beveiligd met een onafhankelijke beveiligingsscan en financiële ondersteuning voor de maatregelen ontvangen.

Meer informatie