Product toegevoegd aan winkelmand

Dadergerichte aanpak van geweld


Dadergerichte aanpak van geweld

Wanneer geweld op een dadergerichte wijze wordt aangepakt, worden er diverse preventieve en repressieve maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. De dader staat hier centraal. Een dadergerichte aanpak wordt ook wel een persoonsgerichte aanpak of een Top X-aanpak genoemd.

Actieplan tegen geweld

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zet in het kader van het Actieplan tegen Geweld diverse maatregelen in om geweld aan te pakken. Bijvoorbeeld maatregelen voor (potentiële) daders. Hieronder vallen een pilot van een persoonsgericht aanpak van geweldplegers en Agressie Regulatie Trainingen voor schoolgaande kinderen. Ook de politie werkt met de persoonsgerichte aanpak om veiligheidsproblemen die prioriteit hebben aan te pakken. Een voorbeeld hiervan is het risicotaxatie-instrument waarmee alle delicten van 1 persoon in kaart worden gebracht.

“Een goede persoonsgerichte aanpak vraagt om een combinatie van lik-op-stuk en goede zorg: repressie en preventie.”

Marjolijn van Hest, CCV-adviseur

Lokale en regionale overheid helpen

Ook de lokale en regionale overheid nemen maatregelen om geweldplegers aan te pakken. De gemeenten Amsterdam en Utrecht startten een aantal jaren geleden met de Top X-aanpak. In Amsterdam richt deze aanpak zich op 600 jonge mannen met een gewelddadige, criminele carrière. De aanpak kent drie hoofdlijnen die met elkaar samenhangen: lik-op-stuk, zorg en instroombeperking. Het hele gezin van de dader wordt begeleid, ook om te voorkomen dat broertjes of zusjes in de criminaliteit belanden. In veel gevallen vindt een Top X-aanpak plaats via een Veiligheidshuis.

Het Verwey Jonker Instituut deed onderzoek naar geweldplegers en verdeelde deze in zes typen:

  1. De machteloze gefrustreerde
  2. Het korte lontje
  3. De verwarde
  4. Geweld als leefstijl
  5. De beïnvloedbare jongere
  6. De incidentele pleger onder invloed