Product toegevoegd aan winkelmand

Cybercrime


Connected Cyber Cities

Gemeenten willen van elkaar leren hoe zij bepaalde problematiek kunnen oppakken. Zeker nu het relatief nieuwe fenomeen cyberveiligheid zijn intrede doet en gemeenten graag willen weten wat wel en niet werkt. Daarom introduceren het CCV en de G40 ‘Connected Cyber Cities’. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor projecten van cyberveiligheid voor zowel de G4 als de G40-steden.

Inmiddels zijn er 4 G40 cyberprojecten uitgekozen die geld krijgen. Deze projecten zijn afkomstig van de gemeenten Almere, Breda en Leeuwarden. Dit jaar zullen we deze cyberprojecten aandachtig volgen om kennis op te doen en ervaringen met andere gemeenten uit te wisselen.

Hieronder vind je een kort overzicht van de 4 projecten:

Landelijke Veiligheidsdag in Almere (25 mei 2019)

Indiener: Almere

Korte inhoud: Op 25 mei vond voor de zesde keer de Landelijke Veiligheidsdag plaats in Almere. Het thema was cybercrime. In de ochtend was er een VIP-programma. Tijdens dit VIP-programma werd de nieuwe landelijke campagne gelanceerd over cyberweerbaarheid. Verder was er voor het grote publiek buiten de hele dag een informatiemarkt en lieten de hulpdiensten zien wat zij voor de veiligheid betekenen. De gemeente Almere ging ethisch hackers inzetten om het publiek voor te lichten op de gevaren van cybercrime.

Opbrengsten project: Het organiseren van het VIP-programma met aansprekende spreker.  Het ontwikkelen van de hack-check door ethisch hackers. Dit concept kan daarna ook door andere gemeenten worden ingezet.

Digitale buurtpreventie

Indiener: Breda

Korte inhoud: Breda kent een uitgebreid bewonersnetwerk en wil dit gaan inzetten om bewoners bewust te maken van de gevaren van cyberveiligheid. Tevens gaat Breda digitale buurtambassadeurs werven. Dit zijn straatcontactpersonen/buurtpreventen die het thema vertegenwoordigen in de eigen buurt en ondersteuning bieden aan bewoners die dit nodig hebben.

Opbrengsten project: Een netwerk van buurtambassadeurs dat signalen inzake cyberveiligheid registreert, buurtgenoten adviseert en waar nodig doorverwijst naar de juist veiligheidspartners zoals de politie. Er is hierbij bijzondere aandacht voor het verkleinen van de afstand en het verbeteren van het contact tussen politie en bewoners teneinde de aangiftebereidheid te vergroten. Lessen voor een optimale mix van preventie-activiteiten gericht op buurten en doelgroepen. Document onder welke voorwaarden de resultaten geborgd kunnen worden voor de jaren hierna.

Cybercrisisoefening

Indiener: Leeuwarden

Korte inhoud: De gemeente Leeuwarden gaat met een alliantie aan partijen een cyberoefening houden. Private partijen als Vodafone/Ziggo en KPN maken deel uit van deze oefening. Eerst wordt een kleine table-top oefening gedaan om vervolgens grotere oefening te doen. De scope is opschaling van GRIP 1 tot en met GRIP 4.

Opbrengsten project: Realiseren van een oefening waardoor de verschillende partijen weten wat hun rol, taken en activiteiten zijn bij een cybercrisis. Opstellen van de geleerde lessen zodat ook andere regio’s hiervan kunnen profiteren.

Cyber-to-go

Indiener: Leeuwarden

Korte inhoud: Er wordt een Cyber-to-go roadshow georganiseerd om ondernemers, verenigingen en burgers bewust te maken van digitale dreigingen. Deelnemers weten na afloop welke digitale dreigingen er zijn en wat de impact is op de bedrijfsvoering of in de privé situatie. Deelnemers krijgen praktische handreikingen.

Opbrengsten project: Er worden 24 cyber-to-go roadshows gedaan. Hiervoor wordt een draaiboek opgesteld met een aantrekkelijk programma. Er wordt een overdrachtsdocument opgesteld voor andere gemeenten en belangstellenden. Er komt een onderzoek naar de effectiviteit van de inzet van de roadshows.

Vragen?

Heb je vragen over Connected Cyber Cities of wil je een overzicht van de voortgang van de lopende projecten ontvangen? Neem dan contact op met CCV-adviseur Axel Weggelaar: Axel.Weggelaar@hetccv.nl.