Product toegevoegd aan winkelmand

Cybercrime


Het CCV helpt

Inventarisatie Kernbeleid en cyberveiligheid

De VNG maakte in samenwerking met het CCV een praktisch overzicht over de reikwijdte van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit, aangevuld met voorbeelden van veiligheidsproblemen met een digitale component. Het Kernbeleid Veiligheid is het uitgangspunt. Per veiligheidsveld en bijbehorende thema’s is gekeken naar welke dreiging en impact de digitale wereld kan hebben.

Dit overzicht helpt gemeenten om bewust te worden van de impact van cyberwereld binnen de gemeente. Tegelijkertijd geeft het de ruimte na te denken over hoe je cyberveiligheid kunt vergroten. Aan de hand van de gemeentelijke prioriteiten en risico’s kunnen gemeenten onderwerpen selecteren om in te investeren en een actieve rol in te nemen.

CYBER24 jeugd

Jongeren uitdagen via een spannende game om zo hun (cyber)gedrag te beïnvloeden. Dat kan met de game van het CCV. Deze serious game om digitale criminaliteit tegen te gaan, is een unieke combinatie van spel en leren.

Door middel van gamification, aangevuld met een nagesprek in de vorm van een team quiz, maakt deze experience jongeren bewust van de gevaren van digitale criminaliteit. En het belangrijkste: het biedt een handelingsperspectief.

Cyber24 betaat uit allerlei spelelementen als iPad en rugtassen en kan onder leiding van bijvoorbeeld een jongerenwerker, politievrijwilliger of leraar worden gespeeld. Er wordt gewerkt met fictieve situaties die op de werkelijkheid zijn gebaseerd. Na het spelen, wordt er met de jongeren doorgepraat over de keuzes die ze hebben gemaakt en wat ze hebben geleerd. De game is na de zomer 2019 beschikbaar. Neem voor meer informatie contact op met CCV-adviseur Joeri Vig: Joeri.Vig(at)hetccv.nl.

Training Digitaal veilig voor MKB-ondernemers

Het CCV heeft voor MKB-ondernemers een training over het herkennen en voorkomen van cybercrime.

Cybercrime is voor veel MKB-ers een toenemend probleem. Ransomware, phishing, identiteitsfraude en oplichting zijn vormen van cybercrime die veel schade kunnen veroorzaken. 1 op de 5 MKB-ers is slachtoffer van cybercriminelen, blijkt uit onderzoek van de Haagse Hogeschool. Dit leidt tot financiële schade, imagoschade en tijdsverlies.

Tijdens de training krijgen ondernemers praktische tips over hoe zij hun bedrijf tegen cybercrime kunnen beveiligen. Daarbij gaat het vooral over eenvoudig te nemen maatregelen en gedrag. 

Risicomodel en Keurmerk Cybersecurity voor ondernemers

In het project Vertrouwd Digitaal Ondernemen ontwikkelt het CCV een risicomodel en een keurmerk voor het bedrijfsleven om cybercrime tegen te gaan. Dit doen we samen met het Verbond van Verzekeraars, VNO-NCW MKB-Nederland, CIO Platform Nederland, Nederland ICT, Cyberveilig Nederland en Partnering Trust. Het CCV en de samenwerkingspartners hebben zich verenigd in de Commissie van Belanghebbenden Cybersecurity, waaruit twee werkgroepen zijn voortgekomen.

De werkgroep Risicomodel buigt zich over de ontwikkeling van een risicomodel waarmee onder andere ondernemers de kans op een cyberincident beter kunnen inschatten. De werkgroep Keurmerk Cybersecurity onderzoekt de behoefte in de markt aan een keurmerk om cybercrime te weren en bepaalt de scope van dit mogelijke keurmerk. Het streven is om eind 2019 een eerste versie op te leveren van het risicomodel en het keurmerk. 

CCV-barrièremodel sexting

In het barrièremodel sexting wordt inzichtelijk wat de rollen, verantwoordelijkheden en mogelijke interventies van de verschillende professionals zijn waar het gaat om normoverschrijdend gedrag door jongeren in de (digitale) sociale context. 

Het barrièremodel sexting komt in 2019 beschikbaar.

Connected Cyber Cities

Op Prinsjesdag is er geld beschikbaar gekomen voor de bestuurlijke aanpak van cyberveiligheid van de G4- en G40-steden. Het CCV verbindt de projecten die hieruit voortkomen via het netwerk Connected Cyber Cities (CCC). Tijdens de aftrapbijeenkomst op 12 december zijn de ingediende voorstellen gepitcht en werd gekeken of er samenwerking mogelijk was tussen de projecten. Inmiddels is er aan 4 projecten vanuit 3 gemeenten geld toegekend: Almere, Breda en Leeuwarden. Doelstelling is om dit jaar ervaring op te doen met cyberprojecten en ervaringen uit te wisselen, zodat ook andere gemeenten hiervan kunnen leren. Vragen over Connected Cyber Cities? Neem contact op met CCV-adviseur Axel Weggelaar.

Voorlichtingsvideo voor scholieren

Het CCV maakte samen met Scholieren.com en het ministerie van Justitie en Veiligheid voor jongeren voorlichtingsvideo's over nep webwinkels.