Product toegevoegd aan winkelmand
 

Cybercrime

Onderzoek ‘Niet bevoegd, wel verantwoordelijk’

In het onderzoek ‘Niet bevoegd, wel verantwoordelijk’ van de NHL Stenden hogeschool is onderzocht welke interventies gemeenten tot hun beschikking hebben voor het handhaven van online aangejaagde orderverstoringen. Want wat kan de burgemeester doen wanneer online wordt opgeroepen tot een illegaal evenement? En wat kan de burgemeester doen als op sociale media grote onrust ontstaat over bepaalde personen of een gebeurtenis in de gemeente?

Beschrijving

De belangrijkste conclusie van het onderzoek ‘Niet bevoegd, wel verantwoordelijk’ is dat, nadat online eerst is achterhaald wie het bericht heeft geplaatst, veel burgemeesters kiezen voor offline contact om de boel te sussen. 

Het eerste contact wordt door een gemeente vaak wel via social media gelegd, vooral om achter de identiteit van de persoon te komen. Daarna gaan burgemeesters het liefst persoonlijk en dus niet online in gesprek. Dat een burgemeester kiest voor deze klassieke manier van communicatie is volgens crisiscommunicatie-experts die meewerkten aan het onderzoek verstandig. Zo loopt je als burgemeester minder risico om onderdeel van de discussie te worden.

Naast het eerste contact online gevolgd door een persoonlijk gesprek, kan een burgemeester er ook voor kiezen om niets te doen. Dit is ook een mogelijke interventie.

Wanneer er juist wel online kan worden ingegrepen, is volgens burgemeesters bij nepnieuws dat kan leiden tot openbareordeverstoringen. Burgemeesters zien een taak bij het ontkrachten van nepnieuws voor zichzelf weggelegd (71% vindt het een goed idee). Ongeveer een derde van de burgmeesters (35%) geeft aan ooit actief nepnieuws te hebben ontkracht. 

Interventies die een gemeente kan inzetten bij online aangejaagde ordeverstoringen:

  • Gesprek (vaak offline en op locatie) via politie, burgemeester of andere partijen;
  • Aard van het gesprek (gericht op het maken van afspraken versus verbieden);
  • Verwijzen naar APV (in het geval van oproep tot demonstraties, evenementen/feesten);
  • Verwijzen naar verantwoordelijkheid eventuele schade;
  • Verwijzen naar eventuele sancties (zoals een dwangsom);
  • Toepassen van een offline dwangsom (bijvoorbeeld noteren ID bij eerste fysieke overtreding en eventueel beboeten bij herhaling).

Organisatie

NHL Stenden Hogeschool

Downloads