Product toegevoegd aan winkelmand
 

Cybercrime

Een pilot in de gemeente Haarlem naar een interventie tegen geldezels

De Haagse Hogeschool, Centre of Expertise Cybersecurity, heeft in samenwerking met Saxion Hogeschool in opdracht van gemeente Haarlem een onderzoek uitgevoerd naar geldezels.

Cybercrimininelen benaderen jongeren

Een geldezel of money mule is iemand die zijn of haar bankrekening laat misbruiken voor criminele doeleinden. De gemeente Haarlem ziet dat cybercriminelen jongeren benaderen via bijvoorbeeld scholen, sportverenigingen en in het uitgaansleven. Het doel van het onderzoek is inzicht krijgen in kenmerken van geldezels, de rol van geldezels in de werkwijze van cybercriminele netwerken en mogelijke interventies die hierbij aansluiten. Daarvoor hebben zij een analyse gedaan van wetenschappelijke literatuur, 10 expert interviews (met jongerenwerkers, politie, reclassering, HALT, Openbaar Ministerie, bank) en 2 focus groepen met lokale en regionale stakeholders (o.a. gemeente Haarlem, politie, jongerenwerkers, HALT).
Mogelijke interventies van de gemeente Haarlem zijn de inzet van risico-communicatie naar de kwetsbare groepen, inzet van acteur ronselaars en/of begeleidingstrajecten voor geldezels.

Meer informatie

Lees meer over de mogelijke interventies en de conclusies in dit rapport. Deze pilot behoort bij de CCV-cyberprojecten 2020.