Product toegevoegd aan winkelmand
 

Cybercrime

CBS onderzoek Digitale Veiligheid & Criminaliteit

In 2018 is door het Centraal Bureau voor de Statistiek in samenwerking met de politie een nieuw onderzoek naar Digitale Veiligheid & Criminaliteit uitgevoerd. Het onderzoek heeft als doel om het thema cybercrime bij burgers zo nauwkeurig mogelijk in beeld te brengen. Aan het onderzoek hebben ruim 38.000 personen van 12 jaar en ouder deelgenomen. De uitkomsten zijn daarmee representatief voor de Nederlandse bevolking. 

In de publicatie worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Aan bod komen de diverse vormen van digitale criminaliteit waar burgers in hun privéleven slachtoffer van kunnen worden. Ook de gevolgen voor het slachtoffer en de motieven voor het al dan niet doen van melding en aangifte worden beschreven. Deze publicatie gaat daarnaast in op het bewustzijn van burgers over de gevaren van het gebruik van internet.

De publicatie Digitale Veiligheid & Criminaliteit 2018 wordt in pdf-vorm uitgebracht via de website van het CBS