Product toegevoegd aan winkelmand
 

Cybercrime

Documenten

Filter zoekresultaten

Aanpak op maat nodig bij daders cybercrime

01 april 2020

Cyberdaders vertonen veel overeenkomsten met ‘traditionele’ daders, maar er zijn ook veel verschillen. Kenmerken die vaker voorkomen zijn: nieuwsgierigheid, mentale uitdaging, bewijsdrang en introversie. Dit blijkt uit onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Leiden, in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum.

lees meer

VNG Agenda Digitale Veiligheid 2020-2024

02 maart 2020

Digitale veiligheid staat steeds hoger op de bestuurlijke prioriteitenlijst. De VNG Agenda Digitale Veiligheid 2020-2024 biedt via 10 actielijnen handelingsperspectief voor de bestuurlijke praktijk.

lees meer

Factsheet Hack-check

17 december 2019

Een belangrijk en effectief middel in het voorkomen van cyberincidenten is het weerbaar maken van potentiele slachtoffers. Maar hoe breng je bewustwording van cybercrime op en leuke, interactieve en pragmatische wijze onder de aandacht? Met de Hack-check! Gemeente Almere zette dit naar grote tevredenheid in op de Landelijke Veiligheidsdag.

lees meer

Cybersecurity Woordenboek

08 oktober 2019

Het Cybersecurity Woordenboek heeft als doel om de lastige termen begrijpelijk uit te leggen. Steeds meer mensen zullen in de toekomst met cybersecurity te maken krijgen doordat steeds meer digitaal wordt gewerkt.

lees meer

CBS onderzoek Digitale Veiligheid & Criminaliteit

08 oktober 2019

In 2018 is door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in samenwerking met de politie een nieuw onderzoek naar Digitale Veiligheid & Criminaliteit uitgevoerd. Het onderzoek heeft als doel om het thema cybercrime bij burgers zo nauwkeurig mogelijk in beeld te brengen. Aan het onderzoek hebben ruim 38.000 personen van 12 jaar en ouder deelgenomen. De uitkomsten zijn daarmee representatief voor de Nederlandse bevolking.

lees meer

Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek 2019 van Alert Online

08 oktober 2019

Eén op de 10 Nederlanders heeft weleens op een foute link geklikt in een phishingmail, -appje of -sms, blijkt uit het Alert Online-onderzoek 2019. Een groot deel van hen werd slachtoffer. Het bewustzijnsonderzoek legt kennis, houding en gedrag op het gebied van cybersecurity bloot, maar ook de informatiebehoeften op dit gebied en de verschillen tussen doelgroepen en in de tijd. Het Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek 2019 werd tussen 26 juni en 10 juli online uitgevoerd onder 1.004 Nederlanders in de leeftijd van 16 tot 80 jaar.

lees meer

Burgemeesters in cyberspace

18 september 2018

Burgemeesters hebben online niet genoeg bevoegdheden. Op straat kan een burgemeester maatregelen nemen tegen ordeverstoringen, online is dat veel moeilijker. Dit concluderen onderzoekers van de NHL Stenden Hogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

lees meer