Product toegevoegd aan winkelmand
 

Cybercrime

Documenten

Filter zoekresultaten

IVP

09 juni 2022

Neem deze onderstaande tekst, net als andere gemeenten, op in het integraal veiligheidsplan (IVP). Hiermee zorgen we voor een uniforme taal en focus op dit thema.

lees meer

Lokale cyberwegenkaart

18 maart 2022

Gemeenten hebben een belangrijke rol om te voorkomen dat inwoners, bedrijven, voorzieningen én de gemeente zelf, slachtoffer worden van cyber gerelateerde zaken. Om gemeenten te helpen, onderscheiden we 4 wegen waarop je als gemeente actie moet ondernemen om een cyberweerbare gemeente te worden.

lees meer

Focusblad Digitale Veiligheid

17 maart 2022

Het Focusblad Digitale Veiligheid is een aanvulling op het Kernbeleid Veiligheid van de VNG. Het focusblad geeft gemeenten handvatten bij het opnemen en uitwerken van het thema digitale veiligheid in het lokale Integraal Veiligheidsplan (IVP).

lees meer

Raadgever Digitale Veiligheid online

10 februari 2022

De VNG heeft de raadgever Digitale Veiligheid online gezet. Dit is een document dat CISO’s OOV’er en (toekomstige) raadsleden kunnen gebruiken om het belang van digitale veiligheid te agenderen. Dit is een onderwerp dat iedereen raakt binnen de gemeente. Raadsleden hebben taken en bevoegdheden om de digitale veiligheid te waarborgen. Want hoewel digitalisering grote voordelen met zich meebrengt, is het gebruik ervan niet zonder risico’s. Om handvatten te bieden voor een gesprek ontwikkelde de VNG de “Raadgever Digitale Veiligheid”.

lees meer

Rapport Online ontspoord - Een verkenning van schadelijk en immoreel gedrag op het internet in Nederland (Rathenau Instituut, 2021)

08 juli 2021

Rapport Online ontspoord - Een verkenning van schadelijk en immoreel gedrag op het internet in Nederland (Rathenau Instituut, 2021). Het Rathenau Instituut doet al 35 jaar onderzoek naar de impact van technologie op de samenleving. In opdracht van het WODC heeft het Rathenau Instituut de volgende vraag onderzocht: Wat zijn de aard en de omvang van online schadelijk en immoreel gedrag in Nederland, wat zijn de onderliggende mechanismen en oorzaken, en welke handelingsperspectieven zijn er voor het ministerie en de overheid als geheel voor het beperken van schadelijk en immoreel gedrag op internet?

lees meer