Product toegevoegd aan winkelmand

Cybercrime

Documenten

Filter zoekresultaten

Campagnetoolkit 'Eerlijk over je ID'

01 juli 2019

De campagne 'Eerlijk over je ID. Daar kom je verder mee' heeft als doel dat 80% van alle Nederlandse jongeren in de leeftijd van 16 tot 22 jaar in 2020 weet dat zij identiteitsfraude plegen als zij een ID lenen, uitlenen of vervalsen. En dat dit ernstige consequenties heeft.

lees meer

Slachtoffer van cybercrime?

12 oktober 2018

In deze brochure van de politie staan tips over het doen van aangifte en lees je ook over vormen van cybercrime en hoe je je hiertegen kunt wapenen.

lees meer

Burgemeesters in cyberspace

18 september 2018

Burgemeesters hebben online niet genoeg bevoegdheden. Op straat kan een burgemeester maatregelen nemen tegen ordeverstoringen, online is dat veel moeilijker. Dit concluderen onderzoekers van de NHL Stenden Hogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

lees meer

Cybersecuritybeeld Nederland 2018

13 juni 2018

Het CSBN 2018 biedt inzicht in de dreiging, het belang en ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity die relevant zijn voor de nationale veiligheid.

lees meer

Nederlandse Cybersecurity Agenda

20 april 2018

De Nederlandse Cybersecurity Agenda bevat de ambities om de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering te benutten en de nationale veiligheid in het digitale domein te beschermen.

lees meer

Kamerbrief over integrale aanpak cybercrime

20 april 2018

Minister Grapperhaus (JenV) informeert met deze brief de Tweede Kamer over de integrale aanpak van cybercrime. Hiermee reageert hij op de motie van het Kamerlid Recourt (PvdA). De motie verzoekt het kabinet om een integraal plan van aanpak voor cybercrime van preventie tot en met vervolging.

lees meer

Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten 2018

15 februari 2018

Het dreigingsbeeld van de IBD heeft als doel gemeenten weerbaarder te maken op het gebied van informatiebeveiliging door inzicht te geven in de belangrijkste risico’s. Uit dit dreigingsbeeld komt de factor mens als grootste risico naar voren. Onbewuste en onbedoelde acties blijken een groter risico dan bewuste en gerichte aanvallen.

lees meer