Product toegevoegd aan winkelmand
 

Cybercrime


VNG Cyberoefeningen: Oefenscenario’s digitale incidenten

Initiatiefnemer: VNG
Doelgroep: Bestuurders, Managers en Professionals
Type cybercrime: Hacken
Type aanpak: Repressief/Preventief
Aanpak gericht op: Slachtoffer

De VNG Cyberoefening heeft als doel dat gemeenten veerkrachtig, weerbaar en voorbereid zijn in het geval van een digitale ontwrichting.

Omschrijving project

Met het VNG Cyberoefenpakket kan een gemeente en desgewenst in aansluiting met partners zelfstandig een interactieve cyberoefening organiseren en uitvoeren. Het oefenpakket bestaat uit drie varianten.

  • Gemeentelijk crisisteam – Focus op continuïteit
  • Gemeentelijk crisisteam en gezagsdriehoek (burgemeester, politie en OM) – Focus op criminaliteit
  • Gemeente en gezagsdriehoek en Regionaal Operationeel Team – Focus op maatschappelijke impact

Het betreft een interactieve crisissimulatie. Dit is een werkvorm waarbij de deelnemers aan de hand van een scenario een crisis ‘beleven’ en daarop moeten reageren.

Voor de uitvoering wordt gebruik gemaakt van de bestaande crisisstructuur en het crisismanagement van gemeente en partners. Met de inzet van een oefenstaf (‘tegenspel’) worden de gevolgen van een crisis zo realistisch mogelijk nagebootst. Tijdens een simulatieoefening wordt de tijdsdruk gevoeld en wordt zoveel mogelijk een totaalbeeld van de impact van een crisis gegeven. Dit zijn partijen zoals: eigen medewerkers, klanten, journalisten, enzovoort.

De oefening bestaat uit 2 tot 3 rondes en deze rondes zijn volledig interactief. De deelnemers krijgen in deze rondes alle informatie via videobeelden en telefoongesprekken. Zij moeten daadwerkelijk met elkaar en de buitenwereld communiceren en samenwerken. Acties moeten worden uitgezet en besluiten worden gecommuniceerd.

Het oefenpakket zorgt er voor dat gemeenten inzicht hebben en bekend zijn met het onderstaande:

  1. Inzicht hebben in de bijzonderheden van een cybercrisis.
  2. Bekend zijn met de wijze van alarmering (escalatie) en opschaling.
  3. Inzicht hebben in rollen en taken van functionarissen betrokken bij een cybercrisis.
  4. Inzicht hebben in het speelveld en de rol en taak van partners.
  5. Inzicht hebben in acties en maatregelen die uitgevoerd kunnen worden.
  6. Bekend zijn met de belangrijkste mogelijke sleutelbesluiten.

Meer informatie

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid