Product toegevoegd aan winkelmand
 

Cybercrime


Risicoklassenindeling Digitale Veiligheid

Initiatiefnemer: VNO-NCW, MKB-Nederland, het Verbond van Verzekeraars, de Nationale Politie, Cyberveilig Nederland, NLdigital, het CIO Platform Nederland, Online Trust Coalitie, het Digital Trust Center en het Ministerie van EZK – Onder leiding van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).
Doelgroep: Ondernemers, richt zich vooral op het midden- en kleinbedrijf
Type cybercrime: Diverse vormen van cybercrime
Type aanpak: Preventief
Aanpak gericht op: Cyber weerbaarder maken van ondernemers

De Risicoklassenindeling voor Digitale Veiligheid is een risicoclassificatiemodel voor ondernemers. Het zorgt ervoor dat ondernemers de digitale basis op orde hebben door het nemen van simpele digitale beveiligingsmaatregelen.

Omschrijving project

Digitale veiligheid is bij veel ondernemers een ondergeschoven kindje. Vaak ontbreekt de kennis om de digitale beveiliging goed op orde te brengen. Een groot aantal partijen heeft daarom de handen ineengeslagen met als missie: het mkb weerbaarder maken tegen cyberaanvallen. De Risicoklassenindeling Digitale Veiligheid is een online vragenlijst. Aan de hand van 11 vragen wordt een inschatting gemaakt hoe groot het risico is op een cyberincident. Deze inschatting bepaalt in welke risicoklasse (1 t/m 4) een onderneming valt en welke maatregelen er genomen moeten worden om de digitale veiligheid op orde te hebben.

Meer informatie

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid